|

سخنی با شهردار تهران و شهرداران کلان‌شهرهای کشور

جلوه‌ها و تصاویر زیبایی که هر‌از‌چند گاهی در دنیای خیال و دیدگان ما بر بلندای تپه‌های مصنوعی و پل‌های فلزی با نقوش خط‌های شکسته و ربان‌های باریک به اهتزار درمی‌آید و با فراز‌و‌فرود نسیم صبحگاهی در دنیای زیست به‌شدت مصنوعی ما مجسم می‌شود و فضای حقیقی را در فضای مجازی به تصویر می‌کشد، شاهکارهایی است که انسان امروزی برای رهایی از خستگی جسم و روان در شهرهای متراکم، هر زمان به آن بیشتر محتاج است؛

کیکاوس پورایوبی:‌ جلوه‌ها و تصاویر زیبایی که هر‌از‌چند گاهی در دنیای خیال و دیدگان ما بر بلندای تپه‌های مصنوعی و پل‌های فلزی با نقوش خط‌های شکسته و ربان‌های باریک به اهتزار درمی‌آید و با فراز‌و‌فرود نسیم صبحگاهی در دنیای زیست به‌شدت مصنوعی ما مجسم می‌شود و فضای حقیقی را در فضای مجازی به تصویر می‌کشد، شاهکارهایی است که انسان امروزی برای رهایی از خستگی جسم و روان در شهرهای متراکم، هر زمان به آن بیشتر محتاج است؛ خصوصا ژانرهای فضای هنری و تجسمی، منقش به نمادهای ملی، سنتی، حماسی، مذهبی و... با تغییر در ترکیب‌های ایام خاص و ایجاد رفرم، چهره‌های مختلفی به خود می‌گیرد. روح هرکس را تسخیر خود می‌سازد، پرچم‌های افراشته شده به رنگ‌های مختلف با اسلیمی مندرج از طرح‌های بروز، دنیای بصری انسان‌ها را تسخیر می‌کند، روح آدم‌ها در قالب نقاشی‌های شکسپیر به نمایش گذاشته می‌شود، بوستان‌های رنگین به شاخک‌های پیچ خورده با رقص باران و شمشادهای به چمن نشسته همه آفاق تماشایی است که مینای دل را باز و عطر مشام را سیراب می‌کند. این حقوق هر شهروندی است که باید محقق شود تا به آراستگی شهرها، با هنرهای تجسمی دائما نظاره کنند اما این فقط یک طرف داستان است، برای شهرداری که مدیریت و حکمرانی شهری را برعهده گرفته و سیاست مدن و تدبیر منزل بلد است. بخش بزرگ کارها در عرصه‌های عملیاتی و خدمات شهری است که در قالب تداوم عمران و آبادانی جایگاه ویژه‌ای دارد. کتابخانه‌ها و فرهنگسراها به‌شدت در آسیب‌اند، با میزها و صندلی‌های شکسته، امکانات سرمایشی و گرمایش ناکافی، طبقاتی از کتاب‌های مستعمل و بنجل که متعلق به دهه‌های گذشته است، نمایی واژگون از یک فرهنگ دیرینه را مجسم می‌کند. وقتی به دقت به این مسئله نگریسته می‌شود، می‌بینیم به مراکز فرهنگی به‌صورت هزینه‌ای نگریسته می‌شود که باید منابع درآمدی برای شهرداری‌ها باشند، البته وضع فرهنگسراها، چون درآمدزا هستند بهتر از کتابخانه‌هاست و مجهزتز و مزین‌تر از کتابخانه‌ها هستند؛ در‌حالی‌که باید افتخار کرد که دارای کتابخانه‌های مجهز و پیشرفته با کتابخوان‌ها و فرهنگسراهای فراوانی هستیم. شهرها در‌حال فرسایش و آسیب جدی هستند، نمی‌دانم چند درصد پل‌های هوایی در تهران و کلان‌شهرها، مستهلک و در معرض خطرند؟ اما تخریب بالاست، معماری‌های نامتعارف ساختمان‌هایی که سال‌های سال بدون هنرمندی و به‌کارگیری اصل اساسی مهندسی روی هم تلنبار شده بسیار آزاردهنده و بدترکیب است. اگر بنا باشد گلو‌گاهی تخریب شود یا دوباره بازسازی شود، نه‌تنها اسلوب هنری باید رعایت شود بلکه زمان تجدید دوباره بازسازی، زمان را به تمسخر نگیرد‌. اکنون شهر تسلیم شهردار و زیر پای شهرداران آماده برای مانور است و پرداختن به مسائل حاشیه‌ای نه از وظایف شهردار است، نه مشکلی از شهر را حل می‌کند.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها