|

بهمن، ستاره‌‌های خدمات فروش را درو کرد

بر اساس گزارش ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد به نیابت از وزارت صمت، گروه بهمن در حوزه خودروهای سواری و تجاری توانست مقام نخست خدمات فروش در سال ۱۴۰۲ را به دست آورد.

بهمن، ستاره‌‌های خدمات فروش را  درو کرد

بر اساس گزارش ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد به نیابت از وزارت صمت، گروه بهمن در حوزه خودروهای سواری و تجاری توانست مقام نخست خدمات فروش در سال ۱۴۰۲ را به دست آورد.

شاخص‌های اصلی این ارزیابی، طبق دستورالعمل ضوابط خدمات فروش خودرو شامل ارزیابی نتایج عملکرد، کیفیت، سرعت و هزینه خدماتی مانند وضعیت نمایندگی‌ها، سیستم‌های ارتباطی و اطلاعاتی، رعایت ضوابط روش‌های متفاوت فروش، ضوابط حمل خودرو، رسیدگی به شکایت و... است که کلیه شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو در چهار حوزه مذکور مورد سنجش قرار گرفتند.

بر اساس نمرات منتشرشده، بهمن‌موتور از نظر «وضعیت نمایندگی‌های مجاز» نمره ۸۳ را از صد نمره به دست آورده که متوسط نمره شرکت‌های خودروساز سبک در این شاخص ۷۶ بوده است. اختلاف فاحش نمره بهمن‌موتور، در این شاخص کیفیت نمایندگی این شرکت را نشان می‌دهد.

از نظر «میزان رضایتمندی مشتریان» نیز بهمن‌موتور با کسب نمره ۷۶ اختلاف قابل توجهی از سایر شرکت‌های مشابه دارد. میانگین امتیاز خودروسازان سبک در این شاخص ۶۹ گزارش شده است.

در ارزیابی نمره «وضعیت نظام مدیریتی» نیز در بالاترین بازه ارزیابی  شده است.

در شاخص رتبه‌بندی خدمات فروش شرکت‌های عرضه‌کننده خودروی سبک، بهمن‌موتور رتبه برتر را به دست آورده است.

برترین‌های تجاری به گروه بهمن اختصاص یافت

در حوزه خودروهای تجاری بهمن‌دیزل جایگاه اول رتبه دوم و شرکت سیباموتور رتبه و جایگاه دوم را کسب کرده است.

از منظر شاخص وضعیت نمایندگی‌ها بهمن‌دیزل با نمره ۷۸ و سیباموتور با نمره ۷۵ در بالاترین رتبه در مقایسه با رقبا بوده که میانگین این شاخص ۴۹.۳ اعلام شده است.

این گزارش حاصل ارزیابی ۱۰ شرکت سواری و ۱۸ تجاری‌ساز و بررسی ۱۶۰۱ نمایندگی مجاز سواری و ۳۱۵ نمایندگی مجاز تجاری در سال ۱۴۰۲ و مصاحبه با ۴۷۲ هزار مشتری به دست آمده است.

 

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها