|

18‌سالگی دغدغه یک جامعه آگاه

«آگاهی‌بخشی» موضوعی است که هر جامعه در هر شرایطی، نیازمند دستیابی به آن است و به فراخورش از راه‌‌های متفاوتی به آن دست پیدا می‌کند. یکی از راه‌‌های رسیدن به این هدف را شاید بتوان در میزان مطالعه و رغبت افراد به کتاب جست‌و‌جو کرد.

زهرا یاوری، مدیر‌عامل بنیاد خیریه روشنای امید: «آگاهی‌بخشی» موضوعی است که هر جامعه در هر شرایطی، نیازمند دستیابی به آن است و به فراخورش از راه‌‌های متفاوتی به آن دست پیدا می‌کند. یکی از راه‌‌های رسیدن به این هدف را شاید بتوان در میزان مطالعه و رغبت افراد به کتاب جست‌و‌جو کرد. خیلی از زمان‌ها قصه و داستان‌‌های رنگارنگ ما را به دنیای گسترده کتاب مرتبط می‌کند، برای همین داستان‌نویسی و کتاب‌خوانی گامی پر‌اهمیت برای حرکت در مسیر آگاهی‌بخشی خواهد بود. از نظر ما مسئولیت اجتماعی فقط فعلی گروهی و سازمانی تعریف نمی‌شود،‌ بلکه در فعالیت‌‌های انفرادی هم تعریف می‌شود که کنار هم معنی جامع‌تری پیدا می‌کند. بر همین اساس با توجه به بخش مهمی از جامعه هدف ما که کودکان 18‌ساله محسوب می‌شوند، مسابقه‌ای را با همین مضمون ایجاد کردیم. قابل ذکر است که در مجموعه روشنای امید بیشتر تمرکز ما بر کودکان ۱۸ساله‌ای است که برای ورود به جامعه از بهزیستی ترخیص می‌شوند. با توجه به آنکه «آگاهی‌بخشی» جزء مهمی از مسئولیت اجتماعی ما را در بنیاد شامل می‌شود، سعی بر ایجاد اشتیاق برای کتاب‌خوانی در جوان‌ها و فرزندان روشنای امید داشتیم که به مسابقه‌ای با موضوع ۱۸سالگی رسیدیم؛ موضوعی که اهمیت آن می‌تواند افراد را ترغیب به نوشتن و خواندن کند. اما از اهمیت 18‌سالگی باید اشاره شود که این سن ‌مانند سنین ‌و سال‌‌های دیگر نیست،‌ بلکه 18سالگی همراه با تغییرات گسترده در شرایط روحی، روانی و رفتاری جوانان خواهد بود. فهم نادرست از ویژگی‌ها و اقتضائات این سن می‌تواند با پیامد‌های ناگواری در سلامت روحی و روانی جوانان، تنظیم روابط با خانواده و اجتماع و جامعه مواجه شود. همچنین در مورد پسران، این سن با مسائل بلوغ و تغییرات هورمونی بسیاری همراه است؛ بنابراین شناسایی نشانه‌‌های شروع و پایان بلوغ، تغییرات رفتاری در درمان دوران بلوغ و چگونگی روبه‌روشدن با مسائل بلوغ و روش‌‌های برقراری ارتباط با جوانان به عواملی ارتباط دارد. از سن، تغذیه، بهداشت و مشکلات عاطفی تا موارد دیگر در این سن بسیار شایان اهمیت هستند. ما باید آگاهی و فهم خودمان را از این موضوع افزایش دهیم و ظرفیت‌‌های جامعه را برای رویارویی شایسته با این دوره ارتقا دهیم. این پدیده برای همه جوانان در هر شرایطی بسیار مهم و تعیین‌کننده است. اهمیت آن برای فرزندانی که در این سن از دایره مراقبت و حمایت سازمان بهزیستی خارج می‌شوند، مضاعف می‌شود. موضوعاتی از قبیل چگونگی اداره یک زندگی جدید، مشکل مسکن، تحصیل، ازدواج، اشتغال و موضوعات دیگر درگیری‌‌های ذهنی این افراد می‌شود. بنابراین ما خودمان را نیازمند این می‌دانیم که در این مورد بیشتر بدانیم و این مسابقه گامی در این مسیر خواهد بود که جوانان خود دراین‌باره بنویسند، از مشکلات خود بگویند و احساساتشان را منعکس کنند. فضایی که این عزیزان درباره خود حرف بزنند تا پیش‌زمینه بیشتری از آنچه در روانشان می‌گذرد، بدانیم. ما امیدواریم مسابقه داستان‌نویسی با موضوع ۱۸‌سالگی گامی در این مسیر باشد تا علاوه بر رشد شخصیتی فرزندان روشنای امید، بر کیفیت فرهنگی جامعه هم مؤثر باشد.