|

گشایش و رهایش

«گشایش و رهایش» کتابی است که ناصرخسرو قبادیانی در زمان تبعید نوشته است و محمدرضا توکلى‌صابرى آن را تصحیح کرده و انتشارات معین در ١٧٠ صفحه منتشر کرده است.

«گشایش و رهایش» کتابی است که ناصرخسرو قبادیانی در زمان تبعید نوشته است و محمدرضا توکلى‌صابرى آن را تصحیح کرده و انتشارات معین در ١٧٠ صفحه منتشر کرده است.

 این کتاب یکى از آثار ناصرخسرو قبادیانى است که در 30 پرسش و پاسخ علاوه بر مسائل دینى، کلامى، فلسفى و هستى‌شناسى به موضوعاتى مانند فیزیک، نجوم، گیاه‌شناسى و زمین‌شناسى مى‌پردازد و به این پرسش‌ها پاسخ‌هاى فلسفى مى‌دهد. این کتاب را ناصرخسرو هنگام تبعید در یمگان نوشته است. در این کتاب، ناصرخسرو بعضى پرسش‌هایى را که در زمان خودش بسیار مهم بوده است و قرن‌ها بعد با پیشرفت علم دانشمندان پاسخ صحیح آن را پیدا کرده‌اند، مى‌پرسد؛ اما در زمان او علم و دانش آن‌قدرها پیشرفته نبوده است. قرن‌ها باید بگذرد تا دانشمندانى مانند او در فرهنگ‌هاى مختلف روى این پرسش‌ها کار کنند و به‌تدریج پاسخ آنها را بیابند. او به بیشتر این پرسش‌ها، چه علوم طبیعى و چه علوم فیزیکى، پاسخ‌هاى فلسفى مى‌دهد. 600 سال دیگر زمان لازم بود تا دانشمندان پاسخ آنها را بیابند. ولى نکته مهم توجه او به امور طبیعى به‌عنوان یک ناظر دانشمند و دانا و پرسشگرى اوست که اهمیت دارد. این کتاب به تصحیح دکتر محمدرضا توکلى‌صابرى توسط انتشارات معین منتشر شده است. دکتر توکلى‌صابرى پیش از این سفرنامه ناصرخسرو را تصحیح کرده است.