|

فروش گوشت اسب و الاغ

رئیس سازمان دامپزشکی خبر داد که گزارش‌هایی از کشتار اسب و الاغ به دست این سازمان رسیده است.‌

محمد آقامیری، رئیس سازمان دامپزشکی، در نشست خبری خود با بیان اینکه ستاد مرکز ملی کشتارهای غیرمجاز تشکیل شده است، گفت: عده‌ای از محل این کشتارها ارتزاق می‌کنند. این کشتارها غیر‌مجاز است و گوشتی که بعد از کشتار در معرض هوای آزاد قرار بگیرد، غیر‌بهداشتی است.

او همچنین به ایلنا گفت: گزارش فروش اسب و الاغ به دست ما رسیده است؛ ولی در زمینه فروش سگ گزارشی به ما نداده‌اند. از مردم تقاضا داریم که از خرید گوشت در واحدهایی که کشتارهای آنها خارج از پروسه دامپزشکی است، اجتناب کنند.

رئیس سازمان دامپزشکی همچنین گفت: مجوز صادرات 40 تا 45 هزار رأس دام برای جام جهانی فوتبال از ایران داده شده است.

معاون وزیر کشاورزی با بیان اینکه حدود 600 میلیون دوز واکسن در بخش دام نیاز داریم، افزود: 91 درصد از نیاز از این بخش در داخل کشور تولید می‌شود و حدود 50 میلیون دوز را وارد می‌کنیم. همچنین حدود 10.5 میلیارد دوز واکسن برای بخش طیور نیاز داریم که 3.5 میلیارد آن در داخل کشور تولید و هفت میلیارد آن وارداتی است.

آقا‌میری ادامه داد: حدود 120 میلیون دوز واکسن در زمینه بیماری آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان نیاز داریم که از این عدد حدود 60 میلیون دوز در داخل کشور تولید می‌شود که اگر 60 میلیون دوز دیگر هم در داخل تولید شود، از خروج دو‌میلیون‌و 500 هزار یورو از کشور جلوگیری می‌کنیم.