|

تمدید رتبه A از مؤسسه اعتباری )پایا( برای گروه بهمن

سال گذشته گروه‌ بهمن موفق به کسب رتبه A از مؤسسه اعتباری (پایا) شد و امسال نیز این رتبه تمدید شده است.

تمدید رتبه A از مؤسسه اعتباری )پایا( برای گروه بهمن

سال گذشته گروه‌ بهمن موفق به کسب رتبه A از مؤسسه اعتباری (پایا) شد و امسال نیز این رتبه تمدید شده است.

سال گذشته گروه بهمن بعد از کسب افتخاراتی نظیر خودروساز نمونه، بهره‌ورترین خودروساز، اولین خودروساز سبز، پیشرو‌بودن در میان شرکت‌های خصوصی، قرار‌گرفتن در میان کیفی‌ترین خودروهای تولیدی کشور، توسعه ساخت داخل محصولات، سودآوری پایدار، اخذ جوایز و نشان‌های متعدد ملی در حوزه‌های تعالی سازمانی، کیفیت، بهره‌وری، مدیریت دانش و منابع انسانی، در رتبه‌بندی مؤسسه (پایا) رتبه A را کسب کرد و امسال نیز این رتبه تمدید شد.

در‌حال‌حاضر گروه بهمن تنها شرکت خودروساز کشور است که موفق به کسب رتبه اعتباری درسطح A با دورنمای باثبات شده است.

دریافت رتبه اعتباری بالا می‌تواند در تسهیل تأمین مالی از بازار سرمایه مؤثر واقع شود و همچنین این رتبه در ارتقای سطح اعتباری شرکت در سیستم بانکی ملاک ارزیابی قرار خواهد گرفت.

کسب رتبه اعتباری مناسب (حداقل رتبه BBB و بالاتر از آن که رتبه A است) هم‌اکنون در بازار سرمایه به‌عنوان یک ارزش شناخته شده و این رتبه در کاهش ریسک اعتباری شرکت‌ها حائز اهمیت است و از این طریق شرکت‌ها می‌توانند بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را طبق ضوابط و دستورالعمل‌های تدوین‌شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار، بدون وثیقه و ضامن تأمین کنند.

این موضوع فرایند تأمین مالی را کوتاه‌تر کرده و هزینه‌های انتشار اوراق و به تبع آن هزینه‌های تأمین مالی را کاهش خواهد داد.

با اعطای رتبه اعتباری A به گروه بهمن، این شرکت می‌تواند بدون نیاز به رکن ضامن به انتشار اوراق اقدام کند و از این طریق فرایند تأمین مالی کوتاه‌تر شده و هزینه‌های انتشار اوراق نیز کاهش می‌یابد که این امر کاهش هزینه‌های تأمین مالی را به دنبال خواهد داشت.