|
کدخبر: 306141

در پی ردصلاحیت تعدادی از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران

‌خانیکی به دخالت‌ها در انتخابات انجمن اعتراض کرد

هادی خانیکی، استاد روزنامه‌نگاری به دخالت‌های فراقانونی انتخابات انجمن روزنامه‌نگاران اعتراض کرد. هادی خانیکی استاد روزنامه‌نگاری نسبت به روند انتخابات انجمن روزنامه‌نگاران استان تهران واکنش نشان داد و نوشت: «دخالت‌ها‌ در نهاد‌های مدنی و حرفه‌ای که نتیجه آن در این ایام حذف پنج تن از منتخبان روزنامه‌نگاران شد گامی در مسیر تضعیف استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاری است و من هم مثل بسیاری از استادان و روزنامه‌نگاران این اقدام را تهدیدی برای امروز و فردای روزنامه‌نگاری ایران می‌دانم». پیش از این نیز 170 روزنامه‌نگار و خبرنگار به دخالت در انتخابات صنفی‌شان اعتراض کردند و با امضای بیانیه‌ای به آنچه دخالت نهاد‌های غیرصنفی در امور روزنامه‌نگاری توصیف کرده‌اند، اعتراض خود را نشان دادند. آنان بیانیه‌ای را با عنوان «در دفاع از استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاری» منتشر کردند. همچنین جمعی از استادان بنام و باسابقه روزنامه‌نگاری نیز در بیانیه‌ای اعلام کردند که لطمه به استقلال حرفه‌ای صنفی روزنامه‌نگاران، آزادی بیان را به محاق می‌برد. علی‌اکبر قاضی‌زاده، فریدون صدیقی، هادی خانیکی، مهدی فرقانی، مجید رضاییان، بیژن نفیسی، بهروز بهزادی، یونس شکرخواه و سیدفرید قاسمی از جمله این استادان بودند. این بیانیه‌ها در پی ردصلاحیت منتخبان انجمن صنفی روزنامه‌نگاری استان تهران نوشته شده است. بنا بر اطلاعات رسیده، صلاحیت حسن نمکدوست، رئیس منتخب هیئت‌مدیره، اعظم ویسمه و نفیسه زارع‌کهن را رد کرده و از پژمان موسوی خواسته‌اند برای حضور در هیئت‌مدیره تعهد کتبی دهد که او نپذیرفته است. همچنین صلاحیت گیسو فغفوری بازرس هیئت‌مدیره نیز از سوی این نهادها برای حضور در هیئت‌مدیره انجمن رد شده است.

هادی خانیکی، استاد روزنامه‌نگاری به دخالت‌های فراقانونی انتخابات انجمن روزنامه‌نگاران اعتراض کرد. هادی خانیکی استاد روزنامه‌نگاری نسبت به روند انتخابات انجمن روزنامه‌نگاران استان تهران واکنش نشان داد و نوشت: «دخالت‌ها‌ در نهاد‌های مدنی و حرفه‌ای که نتیجه آن در این ایام حذف پنج تن از منتخبان روزنامه‌نگاران شد گامی در مسیر تضعیف استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاری است و من هم مثل بسیاری از استادان و روزنامه‌نگاران این اقدام را تهدیدی برای امروز و فردای روزنامه‌نگاری ایران می‌دانم». پیش از این نیز 170 روزنامه‌نگار و خبرنگار به دخالت در انتخابات صنفی‌شان اعتراض کردند و با امضای بیانیه‌ای به آنچه دخالت نهاد‌های غیرصنفی در امور روزنامه‌نگاری توصیف کرده‌اند، اعتراض خود را نشان دادند. آنان بیانیه‌ای را با عنوان «در دفاع از استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاری» منتشر کردند. همچنین جمعی از استادان بنام و باسابقه روزنامه‌نگاری نیز در بیانیه‌ای اعلام کردند که لطمه به استقلال حرفه‌ای صنفی روزنامه‌نگاران، آزادی بیان را به محاق می‌برد. علی‌اکبر قاضی‌زاده، فریدون صدیقی، هادی خانیکی، مهدی فرقانی، مجید رضاییان، بیژن نفیسی، بهروز بهزادی، یونس شکرخواه و سیدفرید قاسمی از جمله این استادان بودند. این بیانیه‌ها در پی ردصلاحیت منتخبان انجمن صنفی روزنامه‌نگاری استان تهران نوشته شده است. بنا بر اطلاعات رسیده، صلاحیت حسن نمکدوست، رئیس منتخب هیئت‌مدیره، اعظم ویسمه و نفیسه زارع‌کهن را رد کرده و از پژمان موسوی خواسته‌اند برای حضور در هیئت‌مدیره تعهد کتبی دهد که او نپذیرفته است. همچنین صلاحیت گیسو فغفوری بازرس هیئت‌مدیره نیز از سوی این نهادها برای حضور در هیئت‌مدیره انجمن رد شده است.