|
کدخبر: 305803

نجات بیماران با اهدای اعضای بدن پسر 14ساله

اعضای بدن پسری 14ساله که بعد از تصادف با موتورسیکلت دچار مرگ مغزی شده بود، به بیماران نیازمند اهدا شد و آنان را به زندگی بازگرداند. محمدامین شهبازی 14‌ساله، کوچک‌ترین فرزند علی‌اصغر آخرین روزهای دی‌ماه سوار موتورسیلکتش شد و به سمت خانه به راه افتاد. از دو سال پیش محمدامین برای کار به مکانیکی‌ای در شهرشان نهاوند می‌رفت و هر روز مسیر خانه تا مغازه را با موتورسیکلت طی می‌کرد. روز حادثه پسر نوجوان در حال بازگشت از محل کار به خانه‌ بود که ناگهان خودوریی با موتورسیکلتش برخورد کرد و حادثه هولناکی را رقم زد. شدت حادثه به‌ حدی بود که محمدامین همان‌جا بیهوش روی زمین افتاد. پسر نوجوان به بیمارستان علیمرادیان شهر نهاوند منتقل شد و توسط پزشکان تحت درمان قرار گرفت.
علی‌اصغر پدر محمد‌امین گفت: وقتی در جریان ماجرای پسرم قرار گرفتم و به بیمارستان رفتم، پزشکان گفتند ضربه شدیدی به سرش وارد شده و تمام تلاش خود را می‌کنند تا او دوباره سلامتی‌اش را به دست بیاورد. ما هم امیدوار بودیم که این اتفاق رخ دهد.
علی‌اصغر در ادامه توضیح داد: پسرم یک ماه تمام در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان تحت نظر بود و ما هر روز دعا می‌کردیم او دوباره به زندگی بازگردد، اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد و پس از گذشت این مدت پزشکان اعلام کردند سطح هوشیاری پسرم پایین است و این یعنی مرگ مغزی. با شنیدن این جمله تمام دنیا روی سرم خراب شد. همه امیدمان در یک چشم به‌هم‌زدن تبدیل به ناامیدی شد.
وی ادامه داد: پزشکان پس از اینکه مرگ مغزی پسرمان را اعلام کردند، گفتند بهتر است تا زمان داریم رضایت بدهیم و اعضای بدن محمدامین را به بیماران نیازمند اهدا کنیم. وقتی در جریان این ماجرا قرار گرفتیم، به فکر فرو رفتم‌. با خودم گفتم من که پسرم را از دست داده‌ام و می‌توانم رضایت ندهم تا او در خاک آرام بگیرد، اما اگر رضایت بدهم شادی و امید به چند خانواده بازمی‌گردد. موضوع را با همسرم در میان گذاشتم و با اینکه تصمیم‌گیری سختی بود، اما سرانجام رضایت خود را اعلام کردیم. دکتر ساناز دهقانی، رئیس واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی بیمارستان سینای تهران نیز اظهار کرد با رضایت اولیای دم و انتقال بیمار مرگ مغزی به بیمارستان سینا، قلب، کبد و کلیه‌های بیمار به چهار بیمار نیازمند اهدا شد. وی افزود: هم‌وطنان می‌توانند با مراجعه به
http://ehda.tums.ac.ir اطلاعات بیشتری درباره اهدای عضو کسب کنند.
اعضای بدن پسری 14ساله که بعد از تصادف با موتورسیکلت دچار مرگ مغزی شده بود، به بیماران نیازمند اهدا شد و آنان را به زندگی بازگرداند. محمدامین شهبازی 14‌ساله، کوچک‌ترین فرزند علی‌اصغر آخرین روزهای دی‌ماه سوار موتورسیلکتش شد و به سمت خانه به راه افتاد. از دو سال پیش محمدامین برای کار به مکانیکی‌ای در شهرشان نهاوند می‌رفت و هر روز مسیر خانه تا مغازه را با موتورسیکلت طی می‌کرد. روز حادثه پسر نوجوان در حال بازگشت از محل کار به خانه‌ بود که ناگهان خودوریی با موتورسیکلتش برخورد کرد و حادثه هولناکی را رقم زد. شدت حادثه به‌ حدی بود که محمدامین همان‌جا بیهوش روی زمین افتاد. پسر نوجوان به بیمارستان علیمرادیان شهر نهاوند منتقل شد و توسط پزشکان تحت درمان قرار گرفت.
علی‌اصغر پدر محمد‌امین گفت: وقتی در جریان ماجرای پسرم قرار گرفتم و به بیمارستان رفتم، پزشکان گفتند ضربه شدیدی به سرش وارد شده و تمام تلاش خود را می‌کنند تا او دوباره سلامتی‌اش را به دست بیاورد. ما هم امیدوار بودیم که این اتفاق رخ دهد.
علی‌اصغر در ادامه توضیح داد: پسرم یک ماه تمام در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان تحت نظر بود و ما هر روز دعا می‌کردیم او دوباره به زندگی بازگردد، اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد و پس از گذشت این مدت پزشکان اعلام کردند سطح هوشیاری پسرم پایین است و این یعنی مرگ مغزی. با شنیدن این جمله تمام دنیا روی سرم خراب شد. همه امیدمان در یک چشم به‌هم‌زدن تبدیل به ناامیدی شد.
وی ادامه داد: پزشکان پس از اینکه مرگ مغزی پسرمان را اعلام کردند، گفتند بهتر است تا زمان داریم رضایت بدهیم و اعضای بدن محمدامین را به بیماران نیازمند اهدا کنیم. وقتی در جریان این ماجرا قرار گرفتیم، به فکر فرو رفتم‌. با خودم گفتم من که پسرم را از دست داده‌ام و می‌توانم رضایت ندهم تا او در خاک آرام بگیرد، اما اگر رضایت بدهم شادی و امید به چند خانواده بازمی‌گردد. موضوع را با همسرم در میان گذاشتم و با اینکه تصمیم‌گیری سختی بود، اما سرانجام رضایت خود را اعلام کردیم. دکتر ساناز دهقانی، رئیس واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی بیمارستان سینای تهران نیز اظهار کرد با رضایت اولیای دم و انتقال بیمار مرگ مغزی به بیمارستان سینا، قلب، کبد و کلیه‌های بیمار به چهار بیمار نیازمند اهدا شد. وی افزود: هم‌وطنان می‌توانند با مراجعه به
http://ehda.tums.ac.ir اطلاعات بیشتری درباره اهدای عضو کسب کنند.