|
کدخبر: 305114

موافقت کمیسیون تلفیق با خرید سربازی

۲۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان برای خرید سربازی

یکی از پرواکنش‌ترین خبرهای ۲۴ ساعت گذشته ایران، موافقت کمیسیون تلفیق مجلس با فروش خدمت سربازی است. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی، جزئیاتی از طرح فروش سربازی را مطرح کرد؛ طرحی که البته اعداد و ارقامش واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. آن‌چنان که آقای زارع می‌گوید، به موجب این مصوبه، دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و کمتر از آن با پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان، دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد با پرداخت مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان و دارندگان مدرک پزشکی عمومی و دکترای تخصصی و بالاتر از آن در تمامی رشته‌ها با پرداخت مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان به حساب خزانه کل کشور قادر به خرید سربازی خود خواهند بود. همچنین مشمولان متأهل به‌ازای هر فرزند از ۲۰ درصد تخفیف تا سقف حداکثر ۶۰ درصد برخوردار خواهند بود و افراد متأهل تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از تخفیف
۵۰ درصدی برخوردار شدند.
طبیعتا چنین اعداد و ارقامی نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است؛ به‌ویژه اینکه چه طبقه‌ای می‌تواند از این خدمات استفاده کند. نکته دیگر که در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی واکنش‌برانگیز بوده این است که عمر جوانانی که دو سال از بهترین سال‌های زندگی خود را در خدمت سربازی می‌گذرانند چقدر ارزش دارد و آنها با رفتن به سربازی از چه سرمایه‌ای محروم می‌شوند. این طرح البته مخالفانی هم دارد؛ از‌جمله علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج که مخالفت خود را با این طرح روز گذشته در مجلس مطرح کرد و گفت: «نحوه خرید سربازی اعلامی کمیسیون تلفیق، باعث ایجاد تبعیض بین جوانان ذکور در خانواده‌های مستضعف و مرفه می‌شود و پیوست عدالت اجتماعی ندارد». او همچنین گفت: «وقتی لایحه بودجه ۱۴۰۱ به صحن آمد، با آن مخالفت می‌کنیم. در این مصوبه اصل عدالت که یکی از اصول قانون‌گذاری است، رعایت نشده است؛ چرا‌که بسیاری از مشمولان نمی‌توانند هزینه‌های خرید خدمت سربازی را متقبل شوند. جوان برای ورود به هر حرفه یا شغل نیازمند گذران خدمت سربازی است؛ بنابراین تحمیل این هزینه به آنها دور از عدالت بوده و این مصوبه صرفا به نفع طبقه مرفه و اغنیاست و نگاه درآمدزایی از آن اشتباه است». شهریار حیدری دیگر نماینده مجلسی است که عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ نیز هست و از مخالفان فروش سربازی است. او می‌گوید: «ستاد کل نیروهای مسلح خیلی موافق خرید خدمت سربازی نیست و حتی اعلام کرد با این موضوع موافقت نشود. ستاد کل نیروهای مسلح نظرش را در کمیسیون تلفیق اعلام کرد مبنی بر اینکه مخالف است اما در نهایت موضوع خرید خدمت سربازی در کمیسیون تلفیق تصویب شد. ستاد کل از این جهت مخالف است که نیروهای مسلح به سرباز نیاز دارد و از طرفی این کار مشوقی برای خرید سربازی نباشد». واکنش‌های شهروندان و کاربران در شبکه‌های اجتماعی هم در نوع خود جالب است. بسیاری از کاربران به‌دلیل عدم توانایی مالی در پرداخت چنین مبلغی به شوخی می‌گویند که حاضرند به جای طبقه مرفه خدمت سربازی را انجام دهند و نیم یا دو‌سوم مبلغی را که باید به دولت پرداخت شود، دریافت کنند. ‌

یکی از پرواکنش‌ترین خبرهای ۲۴ ساعت گذشته ایران، موافقت کمیسیون تلفیق مجلس با فروش خدمت سربازی است. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی، جزئیاتی از طرح فروش سربازی را مطرح کرد؛ طرحی که البته اعداد و ارقامش واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. آن‌چنان که آقای زارع می‌گوید، به موجب این مصوبه، دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و کمتر از آن با پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان، دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد با پرداخت مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان و دارندگان مدرک پزشکی عمومی و دکترای تخصصی و بالاتر از آن در تمامی رشته‌ها با پرداخت مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان به حساب خزانه کل کشور قادر به خرید سربازی خود خواهند بود. همچنین مشمولان متأهل به‌ازای هر فرزند از ۲۰ درصد تخفیف تا سقف حداکثر ۶۰ درصد برخوردار خواهند بود و افراد متأهل تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از تخفیف
۵۰ درصدی برخوردار شدند.
طبیعتا چنین اعداد و ارقامی نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است؛ به‌ویژه اینکه چه طبقه‌ای می‌تواند از این خدمات استفاده کند. نکته دیگر که در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی واکنش‌برانگیز بوده این است که عمر جوانانی که دو سال از بهترین سال‌های زندگی خود را در خدمت سربازی می‌گذرانند چقدر ارزش دارد و آنها با رفتن به سربازی از چه سرمایه‌ای محروم می‌شوند. این طرح البته مخالفانی هم دارد؛ از‌جمله علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج که مخالفت خود را با این طرح روز گذشته در مجلس مطرح کرد و گفت: «نحوه خرید سربازی اعلامی کمیسیون تلفیق، باعث ایجاد تبعیض بین جوانان ذکور در خانواده‌های مستضعف و مرفه می‌شود و پیوست عدالت اجتماعی ندارد». او همچنین گفت: «وقتی لایحه بودجه ۱۴۰۱ به صحن آمد، با آن مخالفت می‌کنیم. در این مصوبه اصل عدالت که یکی از اصول قانون‌گذاری است، رعایت نشده است؛ چرا‌که بسیاری از مشمولان نمی‌توانند هزینه‌های خرید خدمت سربازی را متقبل شوند. جوان برای ورود به هر حرفه یا شغل نیازمند گذران خدمت سربازی است؛ بنابراین تحمیل این هزینه به آنها دور از عدالت بوده و این مصوبه صرفا به نفع طبقه مرفه و اغنیاست و نگاه درآمدزایی از آن اشتباه است». شهریار حیدری دیگر نماینده مجلسی است که عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ نیز هست و از مخالفان فروش سربازی است. او می‌گوید: «ستاد کل نیروهای مسلح خیلی موافق خرید خدمت سربازی نیست و حتی اعلام کرد با این موضوع موافقت نشود. ستاد کل نیروهای مسلح نظرش را در کمیسیون تلفیق اعلام کرد مبنی بر اینکه مخالف است اما در نهایت موضوع خرید خدمت سربازی در کمیسیون تلفیق تصویب شد. ستاد کل از این جهت مخالف است که نیروهای مسلح به سرباز نیاز دارد و از طرفی این کار مشوقی برای خرید سربازی نباشد». واکنش‌های شهروندان و کاربران در شبکه‌های اجتماعی هم در نوع خود جالب است. بسیاری از کاربران به‌دلیل عدم توانایی مالی در پرداخت چنین مبلغی به شوخی می‌گویند که حاضرند به جای طبقه مرفه خدمت سربازی را انجام دهند و نیم یا دو‌سوم مبلغی را که باید به دولت پرداخت شود، دریافت کنند. ‌