|
کدخبر: 260003

روزمره‌هاي كرونا

كروناي ما و كروناي مسئولان
وقتي سال قبل را مرور مي‌كنيم باورمان نمي‌شود كه اين اتفاق‌ها را پشت‌سر گذاشتيم و به قول يكي از كاربران، «اگر پارسال یکی می‌گفت قراره مسافرای دروازه‌قرآن غرق بشن، نجفی همسرش رو می‌کشه، یهو قیمت بنزین سه‌برابر میشه، چندده‌نفر کشته میشن، اینترنت ده روز قطع می‌شه، هواپیمای مسافربری با موشک زده مي‌شه، و ویروسی میاد که مملکت رو تعطیل می‌کنه، چی می‌گفتیم؟!» يا ديگري معتقد است: «فكر كنم نويسندگان سريال تاج‌وتخت منتظرند ببينند آخرش چي ميشه». آن ديگري نوشته: «فقط مانده كوه دماوند آتشفشاني كند»، اما بحث ديگري هم مطرح است که چطوري است كه از 40 كشور، 11 كشور معتقدند كه ايراني‌ها ويروس را به آنها وارد كرده‌اند. آيا اينها دلايل سياسي دارد؟ يا واقعا همه ما ايراني‌ها ناقل كرونا هستيم؛ از كانادا تا نيوزيلند، از عراق و پاكستان تا كويت و بحرين. هرچند يكي از مسائلي كه اين روزها بين مردم مطرح شده، بحث ابتلاي مسئولان است. يكي از كاربران نوشته است: «ولی من هرجورى فكر مي‌كنم نه از منظر ویرولانس کووید 19 نه از منظر اپيدميولوژى، با عقلم جور درنمياد كه اين‌همه مسئول به‌طور هم‌زمان كرونا گرفته باشن...!» ديگري گفته: «میگم نکنه اینا به‌جای تست کرونا تست ديگري مي‌دهند؟» و ديگري نوشته: «كروناگرفتن كلاس داره؟ رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم مبتلا به کرونا شده، داره خوش‌وخندون در موردش حرف ميزنه؟» البته عده زيادي هم در شبكه‌هاي اجتماعي معتقدند اين مسئولان براي فرار از مسئوليت از مثبت‌بودن ابتلا به كرونا خبر مي‌دهند و البته برخي ديگر هم نااميدتر و عصباني‌تر هستند: «به نظر می‌رسه دو نوع کرونا به ایران اومده؛ نوع اول: فقط مخصوص‌ مسئولینه، سریع تشخیص داده میشه، باعث شادابی و سرحالی میشه و با یکی دو‌ روز خونه‌موندن هم خوب میشه. نوع دوم: مخصوص مردم عادیه که همراه با تنگی نفس، قرنطینه و زجرکش‌شدن هستش و تا لحظه مردن هم تشخیص داده نمیشه!» عده‌اي بر اين باورند كه ورود پنج هزار كيت و 20 هزار كيت از چين همه‌اش اسباب آرامش مسئولان و آقازاده‌ها و ... خانواده مسئولان را فراهم مي‌كند وگرنه مردم عادي همان‌هايي هستند كه در صف‌هاي طولاني بيمارستان‌هاي امام خميني و حضرت رسول اكرم (ص) با حال نزار منتظر هستند و تست كروناي آنها جوابش حتي بعد از فوت و درگذشتشان حاضر نمي‌شود.

كروناي ما و كروناي مسئولان
وقتي سال قبل را مرور مي‌كنيم باورمان نمي‌شود كه اين اتفاق‌ها را پشت‌سر گذاشتيم و به قول يكي از كاربران، «اگر پارسال یکی می‌گفت قراره مسافرای دروازه‌قرآن غرق بشن، نجفی همسرش رو می‌کشه، یهو قیمت بنزین سه‌برابر میشه، چندده‌نفر کشته میشن، اینترنت ده روز قطع می‌شه، هواپیمای مسافربری با موشک زده مي‌شه، و ویروسی میاد که مملکت رو تعطیل می‌کنه، چی می‌گفتیم؟!» يا ديگري معتقد است: «فكر كنم نويسندگان سريال تاج‌وتخت منتظرند ببينند آخرش چي ميشه». آن ديگري نوشته: «فقط مانده كوه دماوند آتشفشاني كند»، اما بحث ديگري هم مطرح است که چطوري است كه از 40 كشور، 11 كشور معتقدند كه ايراني‌ها ويروس را به آنها وارد كرده‌اند. آيا اينها دلايل سياسي دارد؟ يا واقعا همه ما ايراني‌ها ناقل كرونا هستيم؛ از كانادا تا نيوزيلند، از عراق و پاكستان تا كويت و بحرين. هرچند يكي از مسائلي كه اين روزها بين مردم مطرح شده، بحث ابتلاي مسئولان است. يكي از كاربران نوشته است: «ولی من هرجورى فكر مي‌كنم نه از منظر ویرولانس کووید 19 نه از منظر اپيدميولوژى، با عقلم جور درنمياد كه اين‌همه مسئول به‌طور هم‌زمان كرونا گرفته باشن...!» ديگري گفته: «میگم نکنه اینا به‌جای تست کرونا تست ديگري مي‌دهند؟» و ديگري نوشته: «كروناگرفتن كلاس داره؟ رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم مبتلا به کرونا شده، داره خوش‌وخندون در موردش حرف ميزنه؟» البته عده زيادي هم در شبكه‌هاي اجتماعي معتقدند اين مسئولان براي فرار از مسئوليت از مثبت‌بودن ابتلا به كرونا خبر مي‌دهند و البته برخي ديگر هم نااميدتر و عصباني‌تر هستند: «به نظر می‌رسه دو نوع کرونا به ایران اومده؛ نوع اول: فقط مخصوص‌ مسئولینه، سریع تشخیص داده میشه، باعث شادابی و سرحالی میشه و با یکی دو‌ روز خونه‌موندن هم خوب میشه. نوع دوم: مخصوص مردم عادیه که همراه با تنگی نفس، قرنطینه و زجرکش‌شدن هستش و تا لحظه مردن هم تشخیص داده نمیشه!» عده‌اي بر اين باورند كه ورود پنج هزار كيت و 20 هزار كيت از چين همه‌اش اسباب آرامش مسئولان و آقازاده‌ها و ... خانواده مسئولان را فراهم مي‌كند وگرنه مردم عادي همان‌هايي هستند كه در صف‌هاي طولاني بيمارستان‌هاي امام خميني و حضرت رسول اكرم (ص) با حال نزار منتظر هستند و تست كروناي آنها جوابش حتي بعد از فوت و درگذشتشان حاضر نمي‌شود.