|
کدخبر: 215618

شمارش معکوس برای چهاردهمین همایش انجمن زنان کارآفرین آغاز شد

انجمن زنان کارآفرین با هدف توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی و افزایش مشارکت اقتصادی زنان به‌ویژه دختران دانشجو و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، هرساله همایش‌هایی را با موضوع کارآفرینی زنان برگزار می‌کند. امسال نیز پس از همایش سیزدهم با موضوع اکوسیستم کارآفرینی زنان در ایران، چهاردهمین همایش انجمن 28 بهمن و با همکاری استانداری و شورای شهر قزوین در محل دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.
زنان کارآفرین عموما به‌واسطه کسب‌وکار خود شناخته می‌شوند؛ در‌حالی‌که سایر ابعاد زندگی آنها مانند روابط بین‌فردی، مدیریت خانواده، شیوه تصمیم‌گیری در مقاطع مختلف زندگی و در یک‌کلام هارمونی بین زندگی و کارشان نیز بسیار قابل‌توجه است. همایش امسال با این باور که «کارآفرینی یک سبک زندگی» است به واکاوی موضوعاتی مانند تأثیر تجربه کارآفرینی زنان بر غنی‌سازی نقش‌ها، جایگاه حمایت‌های اجتماعی، لزوم خودآگاهی زنان کارآفرین نسبت به خود، تأثیر ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان بر کیفیت زندگی، نقش نهادهای مدنی در مدیریت کسب‌وکار و خانواده، تفکر هارمونی در زندگی و کار، باورها و انتظارات جامعه از زنان کارآفرین و چالش‌های زنان کارآفرین در زندگی و کار پرداخته است .
دستاوردهای این مطالعات که در سه نشست پیش‌همایش از دیدگاه صاحب‌نظران و صاحبان تجربه تحلیل و بررسی شد، در روز همایش در قالب سخنرانی، مقاله و تجربه ارائه خواهد شد. علاوه بر این دو پانل تخصصی صبح و عصر به موضوع هارمونی کار و زندگی زنان کارآفرین از منظر فردی و اجتماعی و بسترهای لازم در این زمینه خواهد پرداخت.
علاوه بر زنان کارآفرین، سیاست‌گذاران عرصه کارآفرینی، صاحب‌نظران و فعالان حوزه مطالعات زنان، مطالب این همایش می‌تواند برای نوکارآفرینان و صاحبان ایده نیز مفید باشد. جهت اطلاع بیشتر از نحوه استفاده از این همایش می‌توانید به سایت انجمن به آدرس
http://ea.wenet.ir مراجعه کنید.

انجمن زنان کارآفرین با هدف توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی و افزایش مشارکت اقتصادی زنان به‌ویژه دختران دانشجو و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، هرساله همایش‌هایی را با موضوع کارآفرینی زنان برگزار می‌کند. امسال نیز پس از همایش سیزدهم با موضوع اکوسیستم کارآفرینی زنان در ایران، چهاردهمین همایش انجمن 28 بهمن و با همکاری استانداری و شورای شهر قزوین در محل دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.
زنان کارآفرین عموما به‌واسطه کسب‌وکار خود شناخته می‌شوند؛ در‌حالی‌که سایر ابعاد زندگی آنها مانند روابط بین‌فردی، مدیریت خانواده، شیوه تصمیم‌گیری در مقاطع مختلف زندگی و در یک‌کلام هارمونی بین زندگی و کارشان نیز بسیار قابل‌توجه است. همایش امسال با این باور که «کارآفرینی یک سبک زندگی» است به واکاوی موضوعاتی مانند تأثیر تجربه کارآفرینی زنان بر غنی‌سازی نقش‌ها، جایگاه حمایت‌های اجتماعی، لزوم خودآگاهی زنان کارآفرین نسبت به خود، تأثیر ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان بر کیفیت زندگی، نقش نهادهای مدنی در مدیریت کسب‌وکار و خانواده، تفکر هارمونی در زندگی و کار، باورها و انتظارات جامعه از زنان کارآفرین و چالش‌های زنان کارآفرین در زندگی و کار پرداخته است .
دستاوردهای این مطالعات که در سه نشست پیش‌همایش از دیدگاه صاحب‌نظران و صاحبان تجربه تحلیل و بررسی شد، در روز همایش در قالب سخنرانی، مقاله و تجربه ارائه خواهد شد. علاوه بر این دو پانل تخصصی صبح و عصر به موضوع هارمونی کار و زندگی زنان کارآفرین از منظر فردی و اجتماعی و بسترهای لازم در این زمینه خواهد پرداخت.
علاوه بر زنان کارآفرین، سیاست‌گذاران عرصه کارآفرینی، صاحب‌نظران و فعالان حوزه مطالعات زنان، مطالب این همایش می‌تواند برای نوکارآفرینان و صاحبان ایده نیز مفید باشد. جهت اطلاع بیشتر از نحوه استفاده از این همایش می‌توانید به سایت انجمن به آدرس
http://ea.wenet.ir مراجعه کنید.