|
کدخبر: 189756

دادستان تهران جزئيات مهم‌ترين پرونده‌هاي اقتصادي را اعلام کرد

بازداشت 9 متهم از 48 پرونده غيرمجازها

دادستان تهران ديروز در نشست خبري خود از تعيين‌تکليف چندين پرونده مهم قضائي صحبت کرد؛ از بابک زنجاني گرفته تا متهمان مؤسسات مالي. عباس جعفري‌دولت‌آبادي از بازداشت 9 متهم پرونده مؤسسات مالي خبر داد و گفت، جلسه دادگاه ابوالفضل ميرعلي، مديرعامل مؤسسه ثامن‌الحجج، برگزار شد. طبق گفته‌هاي دادستان تهران، محاکمه‌هاي پرونده شرکت تأسيسات دريايي ايران رو به پايان و 70 ميليارد تومان از اموال 30 متهم پرونده مديريت اکتشافات شرکت ملي نفت توقيف شده است. دادستان تهران همچنين از جزئيات خريدوفروش سکه سخن گفت که به گفته خود او، انحصار حجم سکه فروخته‌شده با منطق عدالت ناهمخوان است. دولت براي جذب نقدينگي در مدت اخير اقدام به فروش سکه در سطح گسترده کرده و خريدار اول 38 هزار عدد سکه، نفر دوم 23 هزار عدد و نفر سوم نيز چهارهزارواندي سکه خريداري کرده است. دادستان تهران در جمع مسئولان رسانه با اشاره به پرونده‌هاي قضائي اقتصادي گفت: پرونده مؤسسه‌هاي مالي در مرحله تحقيقات قرار دارد و 9 متهم اين پرونده در بازداشت هستند. در پرونده مؤسسه ثامن‌الحجج اولين جلسه دادگاه برگزار شد. بانک مرکزي پيش‌تر تعداد مؤسسات مالي غيرمجاز را 48 فقره عنوان کرده بود. وي با اشاره به پرونده شرکت تأسيسات دريايي ايران (دکل‌هاي نفتي) افزود: يکي از پرونده‌ها و فسادهاي بزرگ کشور بود که پس از تحريم شکل گرفت و دادستاني با قاطعيت ورود کرد و محاکمات آن رو به پايان است. دادستان تهران در مورد پرونده متهم «ب. د» اعلام کرد: اين فرد به اتهام افساد في‌الارض تحت تعقيب قرار گرفت و اکنون در حبس به‌سر مي‌برد و پرونده با صدور کيفرخواست به دادگاه ارسال شده است. وي تصريح کرد: پرونده خانم «م. ه» که به اتهام کلاهبرداري از بيرجند به تهران احاله شده است، ٢٩٠ شاکي دارد و ٦٥ ميليارد تومان از اموال مردم تضييع شده است. پرونده‌هاي شرکت آلومينيوم المهدي در مرحله تحقيقات است. وي بيان کرد: حکم پرونده گروه ريخته‌گران به‌زودي صادر مي‌شود و در پرونده گروه اميرمنصور آريا، ٦٥٠ ميليارد تومان جزاي نقدي وصول شده و دوهزار و 300 ميليارد تومان به بانک‌ها رد مال شده و بخش کوچکي از پرونده باقي مانده که در حال رسيدگي است. دادستان تهران در رابطه با پرونده بابک زنجاني اعلام کرد: دوهزار و 300 ميليارد تومان اموال بابک زنجاني به وزارت نفت واگذار شده است. همچنين پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان 70 جلد و هر جلد مشتمل بر ١٥٠ تا ٢٠٠ صفحه است که در اين زمينه ٦٠ نفر متهم تحت تعقيب قضائي قرار گرفته‌اند، پنج نفر بازداشت شده‌اند، 165 ميليارد تومان توسط دو متهم رد مال شده و براي يکي از متهمان به مبلغ 700 ميليارد تومان کيفرخواست صادر شده و 700 ميليارد تومان از اموال متهمان شناسايي و توقيف شده است.
جعفري‌دولت‌آبادي خاطرنشان کرد: در پرونده ضمانت‌نامه‌هاي بانک سپه، ١٣٠ فقره پلاک ثبتي و 600 ميليارد تومان از وجوه متهم توقيف شده است.
وي به موضوع گراني سکه در ماه‌هاي اخير اشاره و بيان کرد: دولت اقدام به فروش سکه کرده و خريدار اول 38 هزار عدد سکه، نفر دوم 23 هزار عدد و نفر سوم نيز چهارهزارواندي سکه خريداري کرده است.

دادستان تهران ديروز در نشست خبري خود از تعيين‌تکليف چندين پرونده مهم قضائي صحبت کرد؛ از بابک زنجاني گرفته تا متهمان مؤسسات مالي. عباس جعفري‌دولت‌آبادي از بازداشت 9 متهم پرونده مؤسسات مالي خبر داد و گفت، جلسه دادگاه ابوالفضل ميرعلي، مديرعامل مؤسسه ثامن‌الحجج، برگزار شد. طبق گفته‌هاي دادستان تهران، محاکمه‌هاي پرونده شرکت تأسيسات دريايي ايران رو به پايان و 70 ميليارد تومان از اموال 30 متهم پرونده مديريت اکتشافات شرکت ملي نفت توقيف شده است. دادستان تهران همچنين از جزئيات خريدوفروش سکه سخن گفت که به گفته خود او، انحصار حجم سکه فروخته‌شده با منطق عدالت ناهمخوان است. دولت براي جذب نقدينگي در مدت اخير اقدام به فروش سکه در سطح گسترده کرده و خريدار اول 38 هزار عدد سکه، نفر دوم 23 هزار عدد و نفر سوم نيز چهارهزارواندي سکه خريداري کرده است. دادستان تهران در جمع مسئولان رسانه با اشاره به پرونده‌هاي قضائي اقتصادي گفت: پرونده مؤسسه‌هاي مالي در مرحله تحقيقات قرار دارد و 9 متهم اين پرونده در بازداشت هستند. در پرونده مؤسسه ثامن‌الحجج اولين جلسه دادگاه برگزار شد. بانک مرکزي پيش‌تر تعداد مؤسسات مالي غيرمجاز را 48 فقره عنوان کرده بود. وي با اشاره به پرونده شرکت تأسيسات دريايي ايران (دکل‌هاي نفتي) افزود: يکي از پرونده‌ها و فسادهاي بزرگ کشور بود که پس از تحريم شکل گرفت و دادستاني با قاطعيت ورود کرد و محاکمات آن رو به پايان است. دادستان تهران در مورد پرونده متهم «ب. د» اعلام کرد: اين فرد به اتهام افساد في‌الارض تحت تعقيب قرار گرفت و اکنون در حبس به‌سر مي‌برد و پرونده با صدور کيفرخواست به دادگاه ارسال شده است. وي تصريح کرد: پرونده خانم «م. ه» که به اتهام کلاهبرداري از بيرجند به تهران احاله شده است، ٢٩٠ شاکي دارد و ٦٥ ميليارد تومان از اموال مردم تضييع شده است. پرونده‌هاي شرکت آلومينيوم المهدي در مرحله تحقيقات است. وي بيان کرد: حکم پرونده گروه ريخته‌گران به‌زودي صادر مي‌شود و در پرونده گروه اميرمنصور آريا، ٦٥٠ ميليارد تومان جزاي نقدي وصول شده و دوهزار و 300 ميليارد تومان به بانک‌ها رد مال شده و بخش کوچکي از پرونده باقي مانده که در حال رسيدگي است. دادستان تهران در رابطه با پرونده بابک زنجاني اعلام کرد: دوهزار و 300 ميليارد تومان اموال بابک زنجاني به وزارت نفت واگذار شده است. همچنين پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان 70 جلد و هر جلد مشتمل بر ١٥٠ تا ٢٠٠ صفحه است که در اين زمينه ٦٠ نفر متهم تحت تعقيب قضائي قرار گرفته‌اند، پنج نفر بازداشت شده‌اند، 165 ميليارد تومان توسط دو متهم رد مال شده و براي يکي از متهمان به مبلغ 700 ميليارد تومان کيفرخواست صادر شده و 700 ميليارد تومان از اموال متهمان شناسايي و توقيف شده است.
جعفري‌دولت‌آبادي خاطرنشان کرد: در پرونده ضمانت‌نامه‌هاي بانک سپه، ١٣٠ فقره پلاک ثبتي و 600 ميليارد تومان از وجوه متهم توقيف شده است.
وي به موضوع گراني سکه در ماه‌هاي اخير اشاره و بيان کرد: دولت اقدام به فروش سکه کرده و خريدار اول 38 هزار عدد سکه، نفر دوم 23 هزار عدد و نفر سوم نيز چهارهزارواندي سکه خريداري کرده است.