|
کدخبر: 188967

مرگ خاموش

بر‌اساس آمار ارائه‌شده در بسیاری از کشورها، مرگ و آسیب‌های ناشی از خطاهای دارویی، هم از نظر تعداد صدمه‌دیدگان و هم از نظر هزینه‌های ازکارافتادگی و درمان بسیار با‌اهمیت است. در آمریکا سالانه نزدیک به۸۰ میلیارد دلار به‌دلیل خطاهای دارویی به اقتصاد آن کشور زیان وارد می‌شود (علت هفت‌ درصد بستری در بیمارستان‌ها) و بیش از هفت‌هزار نفر جان خود را از دست می‌دهند. بر‌اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، خطاهای دارویی در نسخ کشورهای توسعه‌یافته حدود پنج‌ درصد و در کشورهای در‌ حال‌ توسعه تا ۶۰ درصد است که از این میزان نزدیک‌ به ۱۶ درصد، آسیب‌رسان جدی و حدود یک‌ ‌درصد کشنده است. در ایران آمار دقیقی درباره میزان خطاهای دارویی و مرگ‌و‌میر ناشی از آن در دست نیست، اما بر‌اساس آمار مربوط به کشورهای منطقه که ازسوی سازمان بهداشت جهانی منتشر شده است (۲۰ درصد خطای دارویی در کل نسخ) و چند تحقیق دانشگاهی در کشور، می‌توان حدس زد که احتمالا سالانه حدود ۴۵‌هزار نفر در ایران به‌دلیل خطاهای دارویی و عوارض ناشی از آن آسیب می‌بینند و متأسفانه حدود سه‌هزار نفر جان خود را از دست می‌دهند. به همین سبب سازمان بهداشت جهانی از کشورها می‌خواهد برنامه‌هایی را برای کاهش خطاهای دارویی با محوریت داروسازان در بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها تدارک ببینند تا با ارائه مشاوره تجویز صحیح دارو به پزشکان، آموزش به پرستاران و ارائه آگاهی لازم به بیماران برای دارودرمانی درست، هم میزان خطاهای دارویی را کاهش دهند و هم اثربخشی درمان را بالا ببرند. متأسفانه رویه در‌پیش‌گرفته‌شده در کشور ما بر‌عکس سایر کشورهاست! با اینکه در سال‌های اخیر قدم‌های خوبی برای افزایش نقش داروسازان بالینی و بیمارستانی در مراکز درمانی برداشته شده است.


طرح‌هایی برای ارتقای سطح خدمات در داروخانه‌ها اجرا شده است، موضوع حذف تعرفه خدمات داروسازان در بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها، عقب‌گردی بزرگ در نظام سلامت است که همه تلاش‌های انجام‌شده در این سال‌ها را بی‌اثر می‌کند و موجب وهن نظام درمانی کشور ما در سطح جهان خواهد شد.

بر‌اساس آمار ارائه‌شده در بسیاری از کشورها، مرگ و آسیب‌های ناشی از خطاهای دارویی، هم از نظر تعداد صدمه‌دیدگان و هم از نظر هزینه‌های ازکارافتادگی و درمان بسیار با‌اهمیت است. در آمریکا سالانه نزدیک به۸۰ میلیارد دلار به‌دلیل خطاهای دارویی به اقتصاد آن کشور زیان وارد می‌شود (علت هفت‌ درصد بستری در بیمارستان‌ها) و بیش از هفت‌هزار نفر جان خود را از دست می‌دهند. بر‌اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، خطاهای دارویی در نسخ کشورهای توسعه‌یافته حدود پنج‌ درصد و در کشورهای در‌ حال‌ توسعه تا ۶۰ درصد است که از این میزان نزدیک‌ به ۱۶ درصد، آسیب‌رسان جدی و حدود یک‌ ‌درصد کشنده است. در ایران آمار دقیقی درباره میزان خطاهای دارویی و مرگ‌و‌میر ناشی از آن در دست نیست، اما بر‌اساس آمار مربوط به کشورهای منطقه که ازسوی سازمان بهداشت جهانی منتشر شده است (۲۰ درصد خطای دارویی در کل نسخ) و چند تحقیق دانشگاهی در کشور، می‌توان حدس زد که احتمالا سالانه حدود ۴۵‌هزار نفر در ایران به‌دلیل خطاهای دارویی و عوارض ناشی از آن آسیب می‌بینند و متأسفانه حدود سه‌هزار نفر جان خود را از دست می‌دهند. به همین سبب سازمان بهداشت جهانی از کشورها می‌خواهد برنامه‌هایی را برای کاهش خطاهای دارویی با محوریت داروسازان در بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها تدارک ببینند تا با ارائه مشاوره تجویز صحیح دارو به پزشکان، آموزش به پرستاران و ارائه آگاهی لازم به بیماران برای دارودرمانی درست، هم میزان خطاهای دارویی را کاهش دهند و هم اثربخشی درمان را بالا ببرند. متأسفانه رویه در‌پیش‌گرفته‌شده در کشور ما بر‌عکس سایر کشورهاست! با اینکه در سال‌های اخیر قدم‌های خوبی برای افزایش نقش داروسازان بالینی و بیمارستانی در مراکز درمانی برداشته شده است.


طرح‌هایی برای ارتقای سطح خدمات در داروخانه‌ها اجرا شده است، موضوع حذف تعرفه خدمات داروسازان در بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها، عقب‌گردی بزرگ در نظام سلامت است که همه تلاش‌های انجام‌شده در این سال‌ها را بی‌اثر می‌کند و موجب وهن نظام درمانی کشور ما در سطح جهان خواهد شد.