|
کدخبر: 188416

نوبخت: کسری درآمد نفت از منابع صندوق توسعه ملی تأمین شد

از بانک‌ها برای بودجه ۹۶ وام نگرفتیم

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفت: برای جبران کمبود درآمد نفت در بودجه سال ۹۶ با نظارت دستگاه‌های نظارتی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کردیم. محمدباقر نوبخت در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود از تنخواه بودجه 97 برای تسویه بدهی تنخواه دریافتی بودجه سال 96 استفاده شده است، اظهار كرد: مگر می‌شود این کار را کرد. این موضوع خلاف قانون است و چنین بحثی صحت ندارد. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور با بیان اینکه منابع عمومی در لایحه بودجه 96 بالغ بر 320‌ هزار ‌میلیارد تومان بود، تصریح کرد: مجلس این منابع را بنا بر اقتضائات به 346‌ هزار ‌میلیارد تومان افزایش داد و آنچه تا پایان سال محقق شد 320‌ هزار ‌میلیارد تومان بود. سخنگوی دولت تأکید کرد: بنابراین 26‌ هزار ‌میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه 96 تحقق نیافت. ما با توجه به اینکه 346‌ هزار ‌میلیارد تومان را در ردیف‌ها بین دستگاه‌ها تقسیم کردیم پس یک بخش از مبالغی که تصویب شد، قابلیت پرداخت نیافت. برای اینکه با همین 320‌ هزار ‌میلیارد تومان بیشترین بهره‌وری را داشته باشیم، طرح‌ها را به دو بخش تقسیم کردیم. نوبخت افزود: آنهایی راکه سال 96 باید پرداخت می‌شد مثل حقوق، مزایا، مستمری یا طرح‌هایی که سال 96 پایان می‌یافت، از این محل پرداخت شد. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور با بیان اینکه برخی طرح‌های عمرانی و مباحث دیگر بودجه‌ای از سال 96 باقی ماند، تصریح کرد: برای اینکه رفع مشکل کنیم به طرح‌هایی که از قبل مانده بود ، در اولویت امسال قرار گرفت و اعتبار به آن تخصیص دادیم. به گفته نوبخت، پایان سال 96 دیگر پول نداشتیم، اما برخی طرح‌های عمرانی باقی مانده بود، بنابراین سال 97 آنها از اولویت برخوردار شدند و فروردین و اردیبهشت اعتبار تخصیص یافت. وی تأکید کرد: امکان هزینه‌کرد یک ریال از منابع بودجه 97 برای سال 96 با توجه به نظارت دستگاه‌های نظارتی وجود ندارد. سخنگوی دولت در پاسخ به این سؤال که شنیده شد برای جبران کسری بودجه سال 96 از بانک‌ها پول قرض گرفتید، بیان كرد: نه چنین موضوعي صحت ندارد و درست نیست. در بند یک تبصره «ز» قانون بودجه 96 نوشته شده اگر دولت از محل 106‌ هزار ‌میلیارد تومان درآمدهای نفتی بیشتر از آن درآمد کسب کرد به حساب ذخیره ارزی ببرد و اگر به این رقم نرسید می‌تواند از منابع صندوق توسعه ملی تا همان رقم استفاده کند. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور ادامه داد: در صندوق توسعه ملی حدود یک‌ میلیارد دلار موجودی بود و بیش از 13‌ میلیارد دلار منابع وجود داشت. در این رابطه آنچه توانستیم استفاده کنیم، تلاش کردیم با هماهنگی مراجع نظارتی از این بند استفاده کنیم.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفت: برای جبران کمبود درآمد نفت در بودجه سال ۹۶ با نظارت دستگاه‌های نظارتی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کردیم. محمدباقر نوبخت در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود از تنخواه بودجه 97 برای تسویه بدهی تنخواه دریافتی بودجه سال 96 استفاده شده است، اظهار كرد: مگر می‌شود این کار را کرد. این موضوع خلاف قانون است و چنین بحثی صحت ندارد. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور با بیان اینکه منابع عمومی در لایحه بودجه 96 بالغ بر 320‌ هزار ‌میلیارد تومان بود، تصریح کرد: مجلس این منابع را بنا بر اقتضائات به 346‌ هزار ‌میلیارد تومان افزایش داد و آنچه تا پایان سال محقق شد 320‌ هزار ‌میلیارد تومان بود. سخنگوی دولت تأکید کرد: بنابراین 26‌ هزار ‌میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه 96 تحقق نیافت. ما با توجه به اینکه 346‌ هزار ‌میلیارد تومان را در ردیف‌ها بین دستگاه‌ها تقسیم کردیم پس یک بخش از مبالغی که تصویب شد، قابلیت پرداخت نیافت. برای اینکه با همین 320‌ هزار ‌میلیارد تومان بیشترین بهره‌وری را داشته باشیم، طرح‌ها را به دو بخش تقسیم کردیم. نوبخت افزود: آنهایی راکه سال 96 باید پرداخت می‌شد مثل حقوق، مزایا، مستمری یا طرح‌هایی که سال 96 پایان می‌یافت، از این محل پرداخت شد. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور با بیان اینکه برخی طرح‌های عمرانی و مباحث دیگر بودجه‌ای از سال 96 باقی ماند، تصریح کرد: برای اینکه رفع مشکل کنیم به طرح‌هایی که از قبل مانده بود ، در اولویت امسال قرار گرفت و اعتبار به آن تخصیص دادیم. به گفته نوبخت، پایان سال 96 دیگر پول نداشتیم، اما برخی طرح‌های عمرانی باقی مانده بود، بنابراین سال 97 آنها از اولویت برخوردار شدند و فروردین و اردیبهشت اعتبار تخصیص یافت. وی تأکید کرد: امکان هزینه‌کرد یک ریال از منابع بودجه 97 برای سال 96 با توجه به نظارت دستگاه‌های نظارتی وجود ندارد. سخنگوی دولت در پاسخ به این سؤال که شنیده شد برای جبران کسری بودجه سال 96 از بانک‌ها پول قرض گرفتید، بیان كرد: نه چنین موضوعي صحت ندارد و درست نیست. در بند یک تبصره «ز» قانون بودجه 96 نوشته شده اگر دولت از محل 106‌ هزار ‌میلیارد تومان درآمدهای نفتی بیشتر از آن درآمد کسب کرد به حساب ذخیره ارزی ببرد و اگر به این رقم نرسید می‌تواند از منابع صندوق توسعه ملی تا همان رقم استفاده کند. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور ادامه داد: در صندوق توسعه ملی حدود یک‌ میلیارد دلار موجودی بود و بیش از 13‌ میلیارد دلار منابع وجود داشت. در این رابطه آنچه توانستیم استفاده کنیم، تلاش کردیم با هماهنگی مراجع نظارتی از این بند استفاده کنیم.