|

تايلند؛ بازار تقلبي‌ها لو رفت

عکس: بانکوک‌پست

پليس تايلند بيش از 12 مرکز تهيه و توليد مواد آرايشي و غذايي را کشف کرده که در آنها محصولات درجه‌دو و بي‌کيفيت تهيه مي‌شود. پليس تايلند براي سومين‌بار در سه هفته اخير اين عمليات را تدارک ديده و در هر عمليات مقادير فراوانی از مواد اوليه بي‌کيفيت و تقلبي به دست آورده است. اين مواد از مهم‌ترين عناصر ساخت کرم‌ها و ديگر مواد آرايشي و بهداشتي در تايلند به شمار مي‌روند. توليدکنندگان براي فروش اين محصولات تقلبي از برندهاي مشهور استفاده مي‌کنند.

پليس تايلند بيش از 12 مرکز تهيه و توليد مواد آرايشي و غذايي را کشف کرده که در آنها محصولات درجه‌دو و بي‌کيفيت تهيه مي‌شود. پليس تايلند براي سومين‌بار در سه هفته اخير اين عمليات را تدارک ديده و در هر عمليات مقادير فراوانی از مواد اوليه بي‌کيفيت و تقلبي به دست آورده است. اين مواد از مهم‌ترين عناصر ساخت کرم‌ها و ديگر مواد آرايشي و بهداشتي در تايلند به شمار مي‌روند. توليدکنندگان براي فروش اين محصولات تقلبي از برندهاي مشهور استفاده مي‌کنند.