|
کدخبر: 186491

نایب‌رئیس مجلس:

هر‌کسی با یک خارجی ملاقات می‌کند لزوما جاسوس نیست

شرق: علی مطهری با بیان اینکه در رفتار با مردم و مخالفان مشکل داریم، گفته «این سخت‌گیری‌ها مضر به حال انقلاب است. این نگاه امنیتی باید تغییر کند و متوجه باشیم که همه جاسوس و نفوذی نیستند. هر‌کس که با یک خارجی ملاقات می‌کند جاسوس نیست».
نماینده مردم تهران همچنین گفته «باید نگاه درستی به مهدویت داشته باشیم، چراکه به تعبیر عرفانی آن، زمین هیچ‌گاه از حجت خالی نخواهد بود و به فرموده رسول خدا (ص) اگر یک روز از دنیا باقی مانده باشد، خداوند آن روز را آن‌قدر دراز می‌کند تا فرزندی از من قیام کند. همه ادیان به قیام مصلح اعتقاد دارند و فقط مختص به شیعه نیست. اسلام می‌گوید عاقبت بشر عدالت است، اما «راسل» در جایی گفته بشر به دست خودش نابود می‌شود، البته ظاهر قضیه هم همین را نشان می‌دهد، اما ما اعتقاد داریم بشر از این پرتگاه‌ها زیاد دیده است و سرانجام جهان شاهد ظهور مصلح خواهد بود».
به گفته او «واقعیت قیام حضرت مهدی (عج) انفجار نیست که برای مثال ظلم‌ها آن‌قدر زیاد شود که جامعه به حد انفجار برسد. شهید مطهری معتقد بود انقلاب اسلامی نیز انفجار نیست، انقلاب مهدی (عج) نیست، مثل رسیدن یک میوه است و انتظار فرج باز هم به این معنی نیست که تکلیف را از ما ساقط کند».
فرزند شهید مطهری با بیان اینکه علت خاصی وجود داشت که آیت‌الله مطهری خیلی زود به شهادت رسید، گفت: شهید مطهری روی خلوص و نیت انقلاب اسلامی تأکید زیادی داشتند.
وقتی ایشان چند سال قبل از پیروزی انقلاب پیش‌بینی کردند که مجاهدین خلق، مارکسیسم می‌شوند، از همین‌جا بود که دشمنی‌ها با شهید مطهری آغاز شد و گروه فرقان که ایشان را به شهادت رساند نیز شاخه‌ای از مجاهدین خلق بود. این دلایل بود که آنان بزرگ‌ترین دشمن خود را شهید مطهری می‌دانستند، چراکه ایشان معتقد بودند سران منافقین به دروغ دم از اسلام می‌زنند». به گفته او «در اعتراضات اخیر که در دی‌ماه سال گذشته انجام شد، منشأ این اعتراضات درون‌حکومتی بود، چرا‌که یک عده برای ضربه‌زدن به دولت این اعتراضات را به راه انداختند، اما به‌سرعت کار از دستشان در رفت و منافقین و سلطنت‌طلبان فوری از آن بهره‌برداری کردند». مطهری با بیان اینکه در رفتار با مردم و مخالفان مشکل داریم، گفته: «‌این سخت‌گیری‌ها مضر به حال انقلاب است. این نگاه امنیتی باید تغییر کند و متوجه باشیم که همه جاسوس و نفوذی نیستند. هر‌کس که با یک خارجی ملاقات می‌کند، جاسوس نیست. به انتخاب مردم حتی اگر اشتباه باشد، باید احترام بگذاریم و شرایط باید به‌گونه‌ای باشد که مردم از اظهارنظر نترسند. قانون اساسی اگر درست اجرا شود موارد بسیار خوبی دارد. فصل سوم قانون اساسی درمورد حقوق ملت است، اما متأسفانه گاهی آن را دور می‌زنیم». مطهری افزوده: «این سخن دانشجویان را قبول دارم که نظارت استصوابی باید روزی حل شود. اعتقاد دارم که این نظارت باید با قانون انتخابات حل‌و‌فصل شود. هم‌اکنون برای تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخابات باید استعلام‌های چهارگانه کفایت کند، اما گاهی تحقیقات محلی برای تعیین صلاحیت کاندیداها به کار گرفته می‌شود که این اشتباه است».

شرق: علی مطهری با بیان اینکه در رفتار با مردم و مخالفان مشکل داریم، گفته «این سخت‌گیری‌ها مضر به حال انقلاب است. این نگاه امنیتی باید تغییر کند و متوجه باشیم که همه جاسوس و نفوذی نیستند. هر‌کس که با یک خارجی ملاقات می‌کند جاسوس نیست».
نماینده مردم تهران همچنین گفته «باید نگاه درستی به مهدویت داشته باشیم، چراکه به تعبیر عرفانی آن، زمین هیچ‌گاه از حجت خالی نخواهد بود و به فرموده رسول خدا (ص) اگر یک روز از دنیا باقی مانده باشد، خداوند آن روز را آن‌قدر دراز می‌کند تا فرزندی از من قیام کند. همه ادیان به قیام مصلح اعتقاد دارند و فقط مختص به شیعه نیست. اسلام می‌گوید عاقبت بشر عدالت است، اما «راسل» در جایی گفته بشر به دست خودش نابود می‌شود، البته ظاهر قضیه هم همین را نشان می‌دهد، اما ما اعتقاد داریم بشر از این پرتگاه‌ها زیاد دیده است و سرانجام جهان شاهد ظهور مصلح خواهد بود».
به گفته او «واقعیت قیام حضرت مهدی (عج) انفجار نیست که برای مثال ظلم‌ها آن‌قدر زیاد شود که جامعه به حد انفجار برسد. شهید مطهری معتقد بود انقلاب اسلامی نیز انفجار نیست، انقلاب مهدی (عج) نیست، مثل رسیدن یک میوه است و انتظار فرج باز هم به این معنی نیست که تکلیف را از ما ساقط کند».
فرزند شهید مطهری با بیان اینکه علت خاصی وجود داشت که آیت‌الله مطهری خیلی زود به شهادت رسید، گفت: شهید مطهری روی خلوص و نیت انقلاب اسلامی تأکید زیادی داشتند.
وقتی ایشان چند سال قبل از پیروزی انقلاب پیش‌بینی کردند که مجاهدین خلق، مارکسیسم می‌شوند، از همین‌جا بود که دشمنی‌ها با شهید مطهری آغاز شد و گروه فرقان که ایشان را به شهادت رساند نیز شاخه‌ای از مجاهدین خلق بود. این دلایل بود که آنان بزرگ‌ترین دشمن خود را شهید مطهری می‌دانستند، چراکه ایشان معتقد بودند سران منافقین به دروغ دم از اسلام می‌زنند». به گفته او «در اعتراضات اخیر که در دی‌ماه سال گذشته انجام شد، منشأ این اعتراضات درون‌حکومتی بود، چرا‌که یک عده برای ضربه‌زدن به دولت این اعتراضات را به راه انداختند، اما به‌سرعت کار از دستشان در رفت و منافقین و سلطنت‌طلبان فوری از آن بهره‌برداری کردند». مطهری با بیان اینکه در رفتار با مردم و مخالفان مشکل داریم، گفته: «‌این سخت‌گیری‌ها مضر به حال انقلاب است. این نگاه امنیتی باید تغییر کند و متوجه باشیم که همه جاسوس و نفوذی نیستند. هر‌کس که با یک خارجی ملاقات می‌کند، جاسوس نیست. به انتخاب مردم حتی اگر اشتباه باشد، باید احترام بگذاریم و شرایط باید به‌گونه‌ای باشد که مردم از اظهارنظر نترسند. قانون اساسی اگر درست اجرا شود موارد بسیار خوبی دارد. فصل سوم قانون اساسی درمورد حقوق ملت است، اما متأسفانه گاهی آن را دور می‌زنیم». مطهری افزوده: «این سخن دانشجویان را قبول دارم که نظارت استصوابی باید روزی حل شود. اعتقاد دارم که این نظارت باید با قانون انتخابات حل‌و‌فصل شود. هم‌اکنون برای تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخابات باید استعلام‌های چهارگانه کفایت کند، اما گاهی تحقیقات محلی برای تعیین صلاحیت کاندیداها به کار گرفته می‌شود که این اشتباه است».