|

بلر با دولت ترامپ همکاری نمی‌کند

سخنگوی «تونی بلر»، نخست‌وزیر سابق بریتانیا، با رد گزارش «ساندی‌میل» تأکید کرد هیچ‌گونه بحثی درباره فعالیت تونی بلر به‌عنوان مشاور دونالد ترامپ در امور خاورمیانه مطرح نشده و گزارش مذکور «ساختگی» است. به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، روزنامه دیلی‌میل در نسخه روز یکشنبه خود در گزارشی نوشت تونی بلر قصد دارد به‌عنوان مشاور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در امور خاورمیانه همکاری خودش را با او آغاز کند. طبق این گزارش، بلر چهارشنبه گذشته با جرد کوشنر، داماد رئیس‌جمهوری آمریکا، دیدار و گفت‌وگو داشته که محور سخنان آنها همین مسئله بوده است. دیلی‌میل می‌گوید بلر و کوشنر از سپتامبر گذشته سه بار دیدار داشته‌اند. سخنگوی تونی بلر گفت: «بلر چنین قصدی ندارد که نماینده خاورمیانه‌ای رئیس‌جمهوری آمریکا شود. او درباره ایفای چنین نقشی یا کار با دولت جدید رئیس‌جمهوری آمریکا هیچ‌گونه بحثی نداشته است. او ۱۰ سال است که روی روند صلح کار می‌کند و به همین کار ادامه خواهد داد. ختم کلام». تونی بلر از زمان کناررفتن از سمت نمایندگی در کمیته چهارجانبه صلح خاورمیانه نفوذ بیشتری در سیاست کشورش داشته است. او ماه گذشته از انگلیسی‌هایی که از اتحادیه اروپا حمایت می‌کنند، خواست تا «قیام» کنند و رأی‌دهندگان حامی برگزیت را متقاعد کنند نظرشان را درباره خروج از اتحادیه اروپا، تغییر دهند.

سخنگوی «تونی بلر»، نخست‌وزیر سابق بریتانیا، با رد گزارش «ساندی‌میل» تأکید کرد هیچ‌گونه بحثی درباره فعالیت تونی بلر به‌عنوان مشاور دونالد ترامپ در امور خاورمیانه مطرح نشده و گزارش مذکور «ساختگی» است. به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، روزنامه دیلی‌میل در نسخه روز یکشنبه خود در گزارشی نوشت تونی بلر قصد دارد به‌عنوان مشاور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در امور خاورمیانه همکاری خودش را با او آغاز کند. طبق این گزارش، بلر چهارشنبه گذشته با جرد کوشنر، داماد رئیس‌جمهوری آمریکا، دیدار و گفت‌وگو داشته که محور سخنان آنها همین مسئله بوده است. دیلی‌میل می‌گوید بلر و کوشنر از سپتامبر گذشته سه بار دیدار داشته‌اند. سخنگوی تونی بلر گفت: «بلر چنین قصدی ندارد که نماینده خاورمیانه‌ای رئیس‌جمهوری آمریکا شود. او درباره ایفای چنین نقشی یا کار با دولت جدید رئیس‌جمهوری آمریکا هیچ‌گونه بحثی نداشته است. او ۱۰ سال است که روی روند صلح کار می‌کند و به همین کار ادامه خواهد داد. ختم کلام». تونی بلر از زمان کناررفتن از سمت نمایندگی در کمیته چهارجانبه صلح خاورمیانه نفوذ بیشتری در سیاست کشورش داشته است. او ماه گذشته از انگلیسی‌هایی که از اتحادیه اروپا حمایت می‌کنند، خواست تا «قیام» کنند و رأی‌دهندگان حامی برگزیت را متقاعد کنند نظرشان را درباره خروج از اتحادیه اروپا، تغییر دهند.