|

جریمه ۹۷ میلیاردی یک مدرسه در تهران

یک دبستان غیرانتفاعی در تهران ۹۷ میلیارد جریمه شد.

جریمه ۹۷ میلیاردی یک مدرسه در تهران

به گزارش شبکه شرق، رئیس شعبه تجدیدنظر پرونده‌های مهم و ملی تعزیرات حکومتی، از محکومیت به پرداخت جزای نقدی، یک دبستان غیرانتفاعی دوره اول و دوم به دلیل اضافه دریافت به میزان ۹۷ میلیارد ریال خبر داد.

سید احد یوزباشی، رئیس شعبه تجدیدنظر پرونده‌های مهم و ملی تعزیرات حکومتی گفت: پرونده اضافه دریافتی یک دبستان غیرانتفاعی دوره اول و دوم غیر دولتی از ۲۰۳ دانش‌آموز به میزان ۹۷ میلیارد ریال در شعب تعزیرات حکومتی رسیدگی شد.

او افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، تخلف را محرز و دبستان را علاوه بر بازگرداندن مبلغ اضافه دریافتی به میزان ۹۷ میلیارد و ۱۴۹ میلیون ریال در حق اولیای دانش‌آموزان، به پرداخت یک هزار و ۹۴۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته یوزباشی، پرونده با اعتراض مدیریت دبستان برای رسیدگی مجدد به شعبه ویژه تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات مهم و ملی سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شد و شعبه رأی صادره را تأیید و قطعی اعلام کرد.

رئیس شعبه تجدیدنظر پرونده‌های مهم و ملی تعزیرات حکومتی افزود: این گزارش را تعدادی از اولیای دانش‌آموزان برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی اعلام کرده بودند.

منبع: مهر
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها