|

سرمای بی سابقه همدان در ۱۵ سال اخیر

مدیرکل هواشناسی استان همدان گفت: بنا بر گزارش‌های دریافتی ایستگاه‌های هواشناسی این استان در چند شب گذشته دمای منفی ۲۳.۶ سلسیوس را به ثبت رساندند که در ۱۵ سال اخیر بی سابقه بوده است.

سرمای بی سابقه همدان در ۱۵ سال اخیر

‌به گزارش شبکه شرق، حسین عابد در خصوص کاهش دما در همدان اظهار کرد: به دنبال بارش کم سابقه برف در روزهای ۲۴ و ۲۵ دی ماه در همدان به تدریج سرمایش هوا (به دلیل تابش زمینی) افزایش یافت؛ به طوری که دمای شبانه همدان در ۳۰ دی ۱۴۰۱ به منفی ۲۳.۶ سلسیوس زیر صفر رسید که در ۱۵ سال اخیر بی سابقه بوده است.

‌وی افزود: در سال ۱۳۸۶ دمای کمینه همدان منفی ۲۶.۱ سلسیوس ثبت شده است این در حالی است که طی دهه‌های قبل دمای هوای همدان بارها به منفی ۳۰ سلسیوس نیز رسیده است.