|

بدهی 3 هزار میلیاردی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان

مدیرعامل مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان رقم بدهی دولت به این صندوق را اعلام کرد.

بدهی 3 هزار میلیاردی دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان

به گزارش مهر، حمیدرضا نجف‌پور کردی گفت: یکی از چالش‌های مطرح شده، بدهی دولت به صندوق ذخیره است که قریب به ۳ هزار و ۶۰ میلیارد تومان تا پایان سال ۱۴۰۰ برآورد شده است.