|

وبینار شصتمین سالروز زمین لرزه 10شهریور 1341 بوئین زهرا

دهم شهریورماه ۱۳۴۱ ساعت 22:55 زلزله سخت و هولناکی در نزدیکی بوئین زهرا در جنوب قزوین روی داد و بیش از ۳۰۰ دهکده ویران شد.

وبینار شصتمین سالروز زمین لرزه 10شهریور 1341 بوئین زهرا

دهم شهریورماه ۱۳۴۱ ساعت 22:55 زلزله سخت و هولناکی در نزدیکی بوئین زهرا در جنوب قزوین روی داد و بیش از ۳۰۰ دهکده ویران شد و هزاران تن جان خود را از دست دادند. به بهانه شصتمین سالروز زلزله بوئین‌زهرا مرکز پیش‌بینی زلزله پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، وبیناری را روز پنجشنبه دهم شهریورماه ساعت 10-13 با همکاری انجمن ترویج علم ایران و انجمن زمین‌شناسی ایران برگزار می‌کند.

 

 

 

مرور درسها، نگاه به آینده

https://meeting.iiees.ac.ir/mzare 

پنج شنبه 10-6-1401 ساعت 10-13

مهدی زارع : استاد پژوهشگاه زلزله -  زمین لرزه بوئین زهرا1341 و خطر زمین لرزه در غرب تهران 

مسلم جهانگیر بخت :  دانشجوی دکتری زلزله شناسی – مرور زمین لرزه بوئین زهرا 1341

سید رضا مهرنیا : دانشیار دانشگاه پیام نور -ساختار های پهنه زلزله زده بوئین زهرا و پیش بینی زلزله 

حمید نظری: دانشیار پژوهشکده علوم زمین -  بازبینی خطر زمین لرزه و ارزیابی مجدد گسلش سطحی: گسل اشتهارد)

حمید زعفرانی  :استاد پژوهشگاه زلزله -اهمیت زلزله های تاریخی در شبیه سازی زلزله : بوئین زهرا 1341) 

شهریار مزیدآبادی : مدرس امداد و نجات - مرور جستجو، نجات و امداد در زلزله بوئین زهرا 1341).