|

مرزها تا اطلاع ثانوی بسته خواهند بود

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان اعلام کرد: مرزهای استان برای عبور زائران باز نشده و همچنان بسته است.

مرزها تا اطلاع ثانوی بسته خواهند بود

به گزارش فارس، معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان در رابطه با خبر اعزام زائران از روز شنبه به عراق، گفت: چنین خبری صحت ندارد و باید منتظر تصمیمات در آینده باشیم.

ولی الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان در اهواز، اظهار کرد: مرزهای استان برای عبور زائران باز نشده و همچنان بسته است.

وی با بیان اینکه ما نیز منتظر تغییر و تحول در این خصوص هستیم، افزود: تاکنون در خصوص عبور زائران تصمیم جدیدی اعلام نشده است.

 معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان در رابطه با خبر اعزام زائران از روز شنبه به عراق، گفت: چنین خبری صحت ندارد و باید منتظر تصمیمات در آینده باشیم.