|
کدخبر: 850366

حمله پروانه برگ‌خوار به ۶۰ هزار هکتار از جنگل‌های بلوط

آفت پروانه برگخوار جنگل های زاگرس از جمله ۶۰ هزار هکتار از بلوط‌های چندین صدساله کهگیلویه و بویراحمد را بی رحمانه ایستاده سر می‌برد.

آفت پروانه برگخوار جنگل های زاگرس از جمله ۶۰ هزار هکتار از بلوط‌های چندین صدساله کهگیلویه و بویراحمد را بی رحمانه ایستاده سر می‌برد.

استان کهگیلویه و بویراحمد در میان 11 استان زاگرسی، حدود هشت درصد جنگل‌های کشور و 20 درصد جنگل‌های این رشته کوه را به خود اختصاص داده و تولیدکننده 10 درصد آب کشور بوده و برهمین اساس کارشناسان تاکید می‌کنند حفظ حیات و رعایت حقوق محیط زیست در استان یاد شده نکته‌ای است که نباید فراموش کرده یا نادیده گرفته شود.

بررسی کارشناسی و آمارهای رسمی نشان می‌دهد جنگل‌های زاگرس بیش از 50 درصد آب کشور را تولید می‌کند و 40 درصد جنگل‌های کشور در در این منطقه واقع شده‌است.

اما واقعیت نگران کننده اینجاست که این روزها که جنگل‌های استان کهگیلویه و بویراحمد به آفت بی‌رحم برگ‌خوار و جوانه‌خوار بلوط مبتلا شده، تلاش‌هایی برای نجات این جنگل‌ها که سرمایه اصلی هموطنان است انجام شده اما برخی موازی‌کاری‌ها باعث شد تا این تلاش‌ها آنطور که شایسته بوده به ثمر ننشسته و دستاوردی نداشته باشد.

60 هزار هکتار از جنگل‌های بلوط این استان مورد حمله پروانه برگ‌خوار قرار گرفته‌اند که بنا به گفته کارشناسان برای مبترزه با این آفات برای هر هکتار 4 میلیون تومان اعتبار نیاز است.