|

قطار ایریتک بر روی ریل پیشرفت

شرکت بین المللی مهندسی ایران( ایریتک) اخیرا موفقیت های چشم گیری در معاونت بازرگانی و مدیریت قراردادهای خود داشته است.

قطار ایریتک بر روی ریل پیشرفت

به گزارش روابط عمومی ایریتک، این شرکت با ۵ دهه تجربه یکی از موفق ترین پیمانکاران عمومی صنعت کشور در حوزه های مدیریت، مهندسی و تامین محسوب می شود.

 

لازم به ذکر است یکی از بخش های مهم شرکت های EPC واحد خرید و مدیریت قراردادهای آن می باشد.

شرکت ایریتک نیز با بکار گیری نیروهای توانمند و با تجربه در این حوزه توانسته است در ۹ ماه گذشته بخش بزرگی از خرید ها و قرارداد های پروژه ها را به سر انجام برساند.

شایان ذکراست طی این دوره معاونت بازرگانی ۱۳۴۵فقره درخواست خرید (خرید داخلی و خارجی،پیمانکاری،مشاوره،بازرگانی،خدمات و….) داشته که قرارداد تمامی،  موارد اجرایی گردیده است.همچنین در این دوره مدیریت قراردادها ذیل معاونت بازرگانی موفق به تسویه ۵۷ فقره پرونده قراردادی شده است.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها