|

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار امروز ۲۶ خرداد ۱۴۰۳/ صعود قیمت‌ها + جدول

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۵،۶۷۹ (چهل و پنج هزار و ششصد و هفتاد و نه) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار امروز ۲۶ خرداد ۱۴۰۳/ صعود قیمت‌ها + جدول

به گزارش شبکه شرق، امروز قیمت طلا و سکه بالا رفت، قیمت دلار مبادله‌ای هم به ۴۵،۶۷۹ (چهل و پنج هزار و ششصد و هفتاد و نه) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

بازار امروز شاهد روند صعودی عمده قیمت‌ها نسبت به روز گذشته است.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۲،۳۳۳ (دو هزار و سیصد و سی و سه) دلار رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ

۲،۳۳۳،    ۳،    ۰.۱۲،    ۱۱:۵۴،

۲،۳۳۰،    ۱۳،    ۰.۵۵    روز قبل

۲،۳۱۷    -۲۱    -۰.۹۱،    ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳،۳۵۴،۱۰۰ (سه میلیون و سیصد و پنجاه و چهار هزار و یکصد) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۱۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ

۳،۳۵۴،۱۰۰،    ۳۷،۹۰۰،    ۱.۱۲،    ۱۱:۵۴،

۳،۳۱۶،۲۰۰    -۹۰۰    -۰.۰۳،    ۲ روز پیش

۳،۳۱۷،۱۰۰،    ۱۲،۶۰۰،    ۰.۳۷،    ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۱.۱۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۴،۵۲۹،۰۰۰ (چهارده میلیون و پانصد و بیست و نه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار مبادله‌ای

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۵،۶۷۹ (چهل و پنج هزار و ششصد و هفتاد و نه) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله‌ای

قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ

۴۵،۶۷۹،    ۵۵،    ۰.۱۲،    ۱۱:۵۴،

۴۵،۶۲۴،    ۰،    ۰،    ۲ روز پیش

۴۵،۶۲۴،    ۸۹،    ۰.۱۹،    ۳ روز پیش

 

قیمت یورو مبادله‌ای امروز

یورو مبادله ای، امروز به ۴۸،۸۷۰ (چهل و هشت هزار و هشتصد و هفتاد) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۲۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله‌ای

قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ

۴۸،۸۷۰    -۶۰۰    -۱.۲۳،    ۱۱:۵۴،

۴۹،۴۷۰،    ۵۰۳،    ۱.۰۱،    ۲ روز پیش

۴۸،۹۶۷،    ۱۸،    ۰.۰۳،    ۳ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۰.۱۱ درصدی، از ۷۴،۶۲۶ (هفتاد و چهار هزار و ششصد و بیست و شش) تومان به ۷۴،۵۵۰ (هفتاد و چهار هزار و پانصد و پنجاه) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ

۷۴،۵۵۰    -۷۶    -۰.۱۱،    ۱۱:۵۴،

۷۴،۶۲۶    -۱،۰۲۴    -۱.۳۸،    ۲ روز پیش

۷۵،۶۵۰،    ۳۵۰،    ۰.۴۶،    ۳ روز پیش

 

قیمت درهم امارات مبادله‌ای امروز

همچنین درهم امارات مبادله‌ای با افزایش ۰.۱۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۲،۴۳۸ (دوازده هزار و چهارصد و سی و هشت) تومان معامله شد.

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه، امروز به ۱،۸۰۰ (یک هزار و هشتصد) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۱۱ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا امروز با کاهش ۲.۷۳ درصدی، از ۴۴،۰۲۱ (چهل و چهار هزار و بیست و یک) تومان به ۴۲،۸۵۰ (چهل و دو هزار و هشتصد و پنجاه) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار استرالیا

همچنین دلار استرالیا با کاهش ۰.۵۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳۸،۹۰۰ (سی و هشت هزار و نهصد) تومان معامله شد.

قیمت دینار عراق امروز

دینار عراق در بازار داخلی هم ۴۵ (چهل و پنج) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۴۰،۲۵۰،۰۰۰ (چهل میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۳۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ

۴۰،۲۵۰،۰۰۰،    ۱۵۰،۰۰۰،    ۰.۳۷،    ۱۱:۵۴،

۴۰،۱۰۰،۰۰۰    -۵۰،۰۰۰    -۰.۱۳،    ۲ روز پیش

۴۰،۱۵۰،۰۰۰،    ۵۰،۰۰۰،    ۰.۱۲،    ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۲۲،۸۵۰،۰۰۰ (بیست و دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۲۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ

۲۲،۸۵۰،۰۰۰،    ۵۰،۰۰۰،    ۰.۲۱،    ۱۱:۵۴،

۲۲،۸۰۰،۰۰۰،    ۰،    ۰،    ۲ روز پیش

۲۲،۸۰۰،۰۰۰،    ۵۰،۰۰۰،    ۰.۲۱،    ۳ روز پیش

 

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۳۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۴،۸۵۰،۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۶،۹۰۰،۰۰۰ (شش میلیون و نهصد هزار) تومان قیمت خورد.

 

منبع: دنیای اقتصاد
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها