|

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار امروز 24 ادیبهشت 1403/ طلای 18 عیار ارزان شد + جدول

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۳۵۶,۶۰۰ (سه میلیون و سیصد و پنجاه و شش هزار و ششصد ) تومان رسید.

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار امروز 24 ادیبهشت 1403/ طلای 18 عیار ارزان شد + جدول

به گزارش شبکه شرق، بازار امروز شاهد شیب نزولی قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته است.

هر اونس طلا، امروز به ۲,۳۵۶ (دو هزار و سیصد و پنجاه و شش) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۳۵۶ -۴.۰۰ -۰.۱۷ 11:05
۲,۳۶۰ ۰.۰۰ ۰ روز قبل
۲,۳۶۰ -۱۰.۰۰ -۰.۴۳ ۲ روز پیش

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۳۵۶,۶۰۰ (سه میلیون و سیصد و پنجاه و شش هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۳۵۶,۶۰۰ -۱۳,۶۰۰ -۰.۴۱ 11:36
۳,۳۷۰,۲۰۰ -۳۸,۴۰۰ -۱.۱۴ روز قبل
۳,۴۰۸,۶۰۰ -۹,۲۰۰ -۰.۲۷ ۲ روز پیش

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۴,۵۴۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و پانصد و چهل هزار) تومان معامله شد.

 

قیمت دلار مبادله ای در بازار داخلی هم ۴۴,۸۷۹ (چهل و چهار هزار و هشتصد و هفتاد و نه ) تومان قیمت خورد.

 

یورو مبادله ای، امروز به ۴۸,۳۳۴ (چهل و هشت هزار و سیصد و سی و چهار ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۸,۳۳۴ -۲۲ -۰.۰۵ 11:05
۴۸,۳۵۶ ۱۲ ۰.۰۲ روز قبل
۴۸,۳۴۴ ۱۸۰ ۰.۳۷ ۲ روز پیش

 

پوند، امروز به ۷۴,۸۵۰ (هفتاد و چهار هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۴,۸۵۰ ۲۰۰ ۰.۲۶ 11:38
۷۴,۶۵۰ -۹۵۰ -۱.۲۸ روز قبل
۷۵,۶۰۰ -۱,۷۵۰ -۲.۳۲ ۲ روز پیش

 

همچنین درهم امارات مبادله ای بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۲,۲۲۰ (دوازده هزار و دویست و بیست ) تومان معامله شد.

 

لیر ترکیه، امروز به ۱,۸۵۵ (یک هزار و هشتصد و پنجاه و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۳ درصدی داشته است.

 

دلار کانادا امروز با کاهش ۰.۱۱ درصدی، از ۴۳,۷۵۰ (چهل و سه هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان به ۴۳,۷۰۰ (چهل و سه هزار و هفتصد ) تومان رسید.

 

همچنین دلار استرالیا با کاهش ۰.۶۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۹,۴۵۰ (سی و نه هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

 

دینار عراق در بازار داخلی هم ۴۵ (چهل و پنج ) تومان قیمت خورد.

 

قیمت سکه امامی به ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ (چهل میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۰,۸۰۰,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ -۰.۳۷ 11:36
۴۰,۹۵۰,۰۰۰ -۲۵۰,۰۰۰ -۰.۶۲ روز قبل
۴۱,۲۰۰,۰۰۰ -۳۰۰,۰۰۰ -۰.۷۳ ۲ روز پیش

 

نیم سکه، امروز به ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ (بیست و سه میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۷۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۴۳ 11:36
۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش

 

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۶۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون) تومان معامله شد.

 

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۷,۲۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و دویست هزار) تومان قیمت خورد.

 

منبع: دنیای اقتصاد
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها