|

4 اردیبهشت 1403؛

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار/ طلا ارزان و دلار گران شد + جدول

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۳,۸۹۶ (چهل و سه هزار و هشتصد و نود و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۸ درصدی داشته است.

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار/ طلا ارزان و دلار گران شد + جدول

به گزارش شبکه شرق، هر اونس طلا، امروز به ۲,۲۹۸ (دو هزار و دویست و نود و هشت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۳.۱۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۲۹۸ -۷۲.۰۰ -۳.۱۴ 13:07
۲,۳۷۰ -۲۲.۰۰ -۰.۹۳ روز قبل
۲,۳۹۲ ۰.۰۰ ۰ ۲ روز پیش

 

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۵۵۲,۸۰۰ (سه میلیون و پانصد و پنجاه و دو هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۲.۸۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۵۵۲,۸۰۰ -۱۰۱,۶۰۰ -۲.۸۶ 13:06
۳,۶۵۴,۴۰۰ -۶۷,۰۰۰ -۱.۸۴ روز قبل
۳,۷۲۱,۴۰۰ ۴۶,۰۰۰ ۱.۲۳ ۲ روز پیش

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۲.۸۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۵,۳۹۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و سیصد و نود هزار) تومان معامله شد.

 

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۳,۸۹۶ (چهل و سه هزار و هشتصد و نود و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۸ درصدی داشته است.

 
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۳,۸۹۶ ۱۷۱ ۰.۳۸ 13:05
۴۳,۷۲۵ ۱۰ ۰.۰۲ روز قبل
۴۳,۷۱۵ ۱۵۰ ۰.۳۴ ۲ روز پیش

 

یورو مبادله ای، امروز به ۴۶,۷۳۶ (چهل و شش هزار و هفتصد و سی و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۶,۷۳۶ ۲۰۰ ۰.۴۲ 13:06
۴۶,۵۳۶ -۶۳ -۰.۱۴ روز قبل
۴۶,۵۹۹ ۱۸۰ ۰.۳۸ ۲ روز پیش

 

پوند امروز با افزایش ۲.۷۱ درصدی، از ۷۹,۵۰۰ (هفتاد و نه هزار و پانصد ) تومان به ۸۱,۷۲۱ (هشتاد و یک هزار و هفتصد و بیست و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸۱,۷۲۱ ۲,۲۲۱ ۲.۷۱ 13:20
۷۹,۵۰۰ -۳۵۰ -۰.۴۵ روز قبل
۷۹,۸۵۰ -۳,۵۱۸ -۴.۴۱ ۲ روز پیش

 

همچنین درهم امارات مبادله ای با افزایش ۰.۳۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۹۵۲ (یازده هزار و نهصد و پنجاه و دو ) تومان معامله شد.

 

لیر ترکیه، امروز به ۱,۹۷۰ (یک هزار و نهصد و هفتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۶ درصدی داشته است.

 

همچنین دلار کانادا با افزایش ۲.۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۸,۲۰۷ (چهل و هشت هزار و دویست و هفت ) تومان معامله شد.

 

دلار استرالیا امروز با کاهش ۰.۲۴ درصدی، از ۴۱,۵۵۰ (چهل و یک هزار و پانصد و پنجاه ) تومان به ۴۱,۴۵۰ (چهل و یک هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان رسید.

 

دینار عراق در بازار داخلی هم ۴۹ (چهل و نه ) تومان قیمت خورد.

 

قیمت سکه امامی به ۴۲,۱۰۰,۰۰۰ (چهل و دو میلیون و یکصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۲.۱۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۲,۱۰۰,۰۰۰ -۹۰۰,۰۰۰ -۲.۱۴ 13:06
۴۳,۰۰۰,۰۰۰ -۶۰۰,۰۰۰ -۱.۴ روز قبل
۴۳,۶۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱.۱۴ ۲ روز پیش

 

نیم سکه، امروز به ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و پنج میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰ -۰.۸ 13:06
۲۵,۲۰۰,۰۰۰ -۳۰۰,۰۰۰ -۱.۲ روز قبل
۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش

 

همچنین ربع سکه با کاهش ۲.۶۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون) تومان معامله شد.

 

همچنین هر سکه گرمی با کاهش ۱.۴۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۹۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و نهصد هزار) تومان معامله شد.

 

 
 

 

منبع: دنیای اقتصاد
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها