|

9 اردیبهشت 1402؛

افزایش قیمت طلا و سکه در بازار + جدول

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۷۱۰,۴۰۰ (دو میلیون و هفتصد و ده هزار و چهارصد ) تومان رسید.

افزایش قیمت طلا و سکه در بازار + جدول

به گزارش شبکه شرق، هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۹۱ (یک هزار و نهصد و نود و یک) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۵ درصدی داشته است.

 

 
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۹۱ ۱.۰۰ ۰.۰۵ 06:00
۱,۹۹۰ -۱.۳۰ -۰.۰۷ روز قبل
۱,۹۹۱ ۵.۳۰ ۰.۲۶ ۲ روز پیش

 

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۷۱۰,۴۰۰ (دو میلیون و هفتصد و ده هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۶۵ درصدی داشته است.

 
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۷۱۰,۴۰۰ ۴۴,۸۰۰ ۱.۶۵ 11:10
۲,۶۶۵,۶۰۰ ۴۳,۲۰۰ ۱.۶۲ ۲ روز پیش
۲,۶۲۲,۴۰۰ ۵۲,۲۰۰ ۱.۹۹ ۳ روز پیش

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۱.۷۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۱,۷۴۶,۰۰۰ (یازده میلیون و هفتصد و چهل و شش هزار) تومان معامله شد.

 

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۱,۹۶۶ (چهل و یک هزار و نهصد و شصت و شش ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۱,۹۶۶ ۰ ۰ 11:10
۴۱,۹۶۶ ۰ ۰ ۲ روز پیش
۴۱,۹۶۶ -۵۵ -۰.۱۴ ۳ روز پیش

 

یورو در بازار آزاد، امروز به ۴۶,۱۷۹ (چهل و شش هزار و یکصد و هفتاد و نه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۳۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۶,۱۷۹ -۱۵۵ -۰.۳۴ 11:20
۴۶,۳۳۴ -۸۰ -۰.۱۸ ۲ روز پیش
۴۶,۴۱۴ ۱۳۷ ۰.۲۹ ۳ روز پیش

 

پوند امروز با کاهش ۰.۲۶ درصدی، از ۵۲,۳۷۷ (پنجاه و دو هزار و سیصد و هفتاد و هفت ) تومان به ۵۲,۲۴۳ (پنجاه و دو هزار و دویست و چهل و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۲,۲۴۳ -۱۳۴ -۰.۲۶ 11:20
۵۲,۳۷۷ ۵۴ ۰.۱ ۲ روز پیش
۵۲,۳۲۳ ۲۴ ۰.۰۴ ۳ روز پیش

 

همچنین درهم امارات (حواله) بدون تغییر نسبت به ۲ روز پیش، ۱۱,۴۲۷ (یازده هزار و چهارصد و بیست و هفت ) تومان معامله شد.

 

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۳۰,۷۸۶ (سی هزار و هفتصد و هشتاد و شش ) تومان قیمت خورد.

 

 

قیمت سکه امامی به 33,201,000 (سی و سه میلیون و دویست و یک هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، افزایش 1.8 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۳,۲۰۱,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۱.۸ 11:10
۳۲,۶۰۱,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۲.۱۴ ۲ روز پیش
۳۱,۹۰۱,۰۰۰ ۴۱۴,۰۰۰ ۱.۲۹ ۳ روز پیش

 

نیم سکه، امروز به ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ (نوزده میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۵۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۵۱ 11:10
۱۹,۳۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۲.۵۹ ۲ روز پیش
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۱ ۳ روز پیش

 

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و چهارصد هزار) تومان معامله شد.

 

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۷,۳۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و سیصد هزار) تومان قیمت خورد.

 

منبع: دنیای اقتصاد