|

30 آذر 1401؛

قیمت سکه، طلا و دلار در بازار + جدول

قیمت سکه امامی به 18,380,000 (هجده میلیون و سیصد و هشتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل، بدون تغییر است.

قیمت سکه، طلا و دلار در بازار + جدول

به گزارش شبکه شرق، هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۱۴ (یک هزار و هشتصد و چهارده) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۵ درصدی داشته است.

 
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۱۴ -۶.۲۰ -۰.۳۵ 09:00
۱,۸۲۰ ۳۲ ۱.۷۳ روز قبل
۱,۷۸۹ -۴.۴۰ -۰.۲۵ ۲ روز پیش

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۷۴۶,۰۰۰ (یک میلیون و هفتصد و چهل و شش هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۱.۱۷ درصدی داشته است.

 
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۴۶,۰۰۰ ۲۰,۵۰۰ ۱.۱۷ 11:32
۱,۷۲۵,۵۰۰ -۳۶,۹۰۰ -۲.۱۴ روز قبل
۱,۷۶۲,۴۰۰ ۳۲,۵۰۰ ۱.۸۴ ۲ روز پیش

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۹۱۰۰۰ تومان افزایش، ۷,۵۶۴,۰۰۰ (هفت میلیون و پانصد و شصت و چهار هزار) تومان نرخ گذاری شد.

 

 

 

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۳۵,۸۰۰ (سی و پنج هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۲۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۵,۸۰۰ -۴۵۰ -۱.۲۶ 11:35
۳۶,۲۵۰ -۱۰ -۰.۰۳ روز قبل
۳۶,۲۶۰ ۱۶۰ ۰.۴۴ ۲ روز پیش
 

یورو در بازار آزاد، امروز به ۴۰,۲۷۲ (چهل هزار و دویست و هفتاد و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۲.۰۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۰,۲۷۲ -۸۳۶ -۲.۰۸ 11:20
۴۱,۱۰۸ ۷۶ ۰.۱۸ روز قبل
۴۱,۰۳۲ ۴۳۴ ۱.۰۵ ۲ روز پیش

پوند امروز با کاهش ۲.۰۳ درصدی، از ۴۷,۰۴۳ (چهل و هفت هزار و چهل و سه ) تومان به ۴۶,۱۰۹ (چهل و شش هزار و یکصد و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۶,۱۰۹ -۹۳۴ -۲.۰۳ 11:20
۴۷,۰۴۳ -۱۳۰ -۰.۲۸ روز قبل
۴۷,۱۷۳ ۵۹۴ ۱.۲۵ ۲ روز پیش

 

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۵۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۸۴۰ (ده هزار و هشتصد و چهل ) تومان معامله شد.

 

 

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۲,۱۰۰ (دو هزار و یکصد ) تومان قیمت خورد.

 

 

همچنین دلار کانادا با کاهش ۲.۱۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۷,۸۴۸ (بیست و هفت هزار و هشتصد و چهل و هشت) تومان معامله شد.

 

 

قیمت سکه امامی به 18,380,000 (هجده میلیون و سیصد و هشتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۸,۳۸۰,۰۰۰ ۰ ۰ 11:36
۱۸,۳۸۰,۰۰۰ -۲۵۰,۰۰۰ -۱.۳۷ روز قبل
۱۸,۶۳۰,۰۰۰ -۷۰,۰۰۰ -۰.۳۸ ۲ روز پیش

نیم سکه، امروز به ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۹۵۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۸۴ 11:31
۱۲,۰۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۱۲,۰۵۰,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰ -۱.۶۶ ۲ روز پیش

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۸۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۸,۹۵۰,۰۰۰ (هشت میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

 

 

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۴,۳۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و سیصد هزار) تومان قیمت خورد.

 

منبع: دنیای اقتصاد