|

دامنه نوسان بورس یک درصد بیشتر شد

دامنه نوسان به مثبت و منفی هفت درصد رسید

دامنه نوسان بورس یک درصد بیشتر شد

به گزارش شبکه شرق، با موافقت شرکت بورس و فرابورس و تصویب هیأت مدیره سازمان، دامنه نوسان در بازار اول و فرابورس یک درصد دیگر افزایش یافت و به مثبت و منفی هفت درصد رسید.

 

این مصوبه از دوشنبه هفته آتی به اجرا می‌رسد.