|

31 مرداد 1401؛

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار + جدول

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۴۵ (یک هزار و هفتصد و چهل و پنج) دلار رسید.

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار + جدول

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۴۵ (یک هزار و هفتصد و چهل و پنج) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۱۴ درصدی داشته است.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۴۵ -۲.۳۰ -۰.۱۴ 09:00
۱,۷۴۸ -۱.۸۰ -۰.۱۱ ۲ روز پیش
۱,۷۴۹ -۷.۹۰ -۰.۴۶ ۳ روز پیش

 

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۹ درصدی، از ۱,۲۵۰,۶۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه هزار و ششصد ) تومان به ۱,۲۳۹,۵۰۰ (یک میلیون و دویست و سی و نه هزار و پانصد ) تومان رسید.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۳۹,۵۰۰ -۱۱,۱۰۰ -۰.۹ 11:20
۱,۲۵۰,۶۰۰ ۳۶,۶۰۰ ۲.۹۲ روز قبل
۱,۲۱۴,۰۰۰ -۶۱,۳۰۰.۰۰ -۵.۰۵ ۲ روز پیش

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۳۷۱,۰۰۰ (پنج میلیون و سیصد و هفتاد و یک هزار) تومان معامله شد.

 

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۹,۲۰۰ (بیست و نه هزار و دویست) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۸۷ درصدی داشته است.

 

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۱.۱۲ درصدی، از ۲۷,۲۹۵ (بیست و هفت هزار و دویست و نود و پنج) تومان به ۲۶,۹۹۴ (بیست و شش هزار و نهصد و نود و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۶,۹۹۴ -۳۰۱ -۱.۱۲ 11:16
۲۷,۲۹۵ -۶۰۳ -۲.۲۱ روز قبل
۲۷,۸۹۸ -۱۷ -۰.۰۷ ۲ روز پیش

 

یورو در بازار آزاد، امروز به ۲۹,۲۹۳ (بیست و نه هزار و دویست و نود و سه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۸۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۹,۲۹۳ ۸۴۳ ۲.۸۷ 11:20
۲۸,۴۵۰ -۵۹۲ -۲.۰۹ روز قبل
۲۹,۰۴۲ -۱,۲۸۱ -۴.۴۲ ۲ روز پیش

 

پوند امروز با افزایش ۲.۸۷ درصدی، از ۳۳,۵۲۷ (سی و سه هزار و پانصد و بیست و هفت ) تومان به ۳۴,۵۲۰ (سی و چهار هزار و پانصد و بیست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۴,۵۲۰ ۹۹۳ ۲.۸۷ 11:20
۳۳,۵۲۷ -۶۹۷ -۲.۰۸ روز قبل
۳۴,۲۲۴ -۱,۷۲۶ -۵.۰۵ ۲ روز پیش

 

همچنین دلار کانادا با افزایش ۲.۸۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۲,۴۷۲ (بیست و دو هزار و چهارصد و هفتاد و دو ) تومان معامله شد.

 

قیمت سکه امامی به 13,348,000 (سیزده میلیون و سیصد و چهل و هشت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.7 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۳۴۸,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰ ۰.۷ 11:21
۱۳,۲۵۴,۰۰۰ ۱۹۲,۰۰۰ ۱.۴۴ روز قبل
۱۳,۰۶۲,۰۰۰ -۶۳۲,۰۰۰ -۴.۸۴ ۲ روز پیش

 

نیم سکه، امروز به ۷,۵۵۰,۰۰۰ (هفت میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۵۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۶۶ 11:21
۷,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۷,۵۰۰,۰۰۰ -۲۷۰,۰۰۰ -۳.۶ ۲ روز پیش

 

همچنین ربع سکه با افزایش ۱.۰۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴,۵۵۰,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

 

 

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۸۳۰,۰۰۰ (دو میلیون و هشتصد و سی هزار) تومان قیمت خورد.