|
کدخبر: 850772

23 تیر 1401؛

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار + جدول

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۳۰ (یک هزار و هفتصد و سی) دلار رسید.

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۳۰ (یک هزار و هفتصد و سی) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۳۰ -۹.۰۰ -۰.۵۳ 09:00
۱,۷۳۹ ۷.۸۰ ۰.۴۴ روز قبل
۱,۷۳۱ -۵.۵۰ -۰.۳۲ ۲ روز پیش

 

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۳۸۹,۸۰۰ (یک میلیون و سیصد و هشتاد و نه هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۸۹,۸۰۰ ۷۰۰ ۰.۰۵ 11:27
۱,۳۸۹,۱۰۰ ۳,۴۰۰ ۰.۲۴ روز قبل
۱,۳۸۵,۷۰۰ -۹,۲۰۰.۰۰ -۰.۶۷ ۲ روز پیش

 

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۱۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۰۱۷,۰۰۰ (شش میلیون و هفده هزار) تومان معامله شد.

 

 

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۷,۷۶۷ (بیست و هفت هزار و هفتصد و شصت و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۷۶۷ ۱۲ ۰.۰۴ 11:27
۲۷,۷۵۵ -۲۶.۰۰ -۰.۱ روز قبل
۲۷,۷۸۱ ۱۰ ۰.۰۳ ۲ روز پیش

 

 

همچنین یورو در صرافی ملی با افزایش ۰.۰۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۸,۸۸۶ (بیست و هشت هزار و هشتصد و هشتاد و شش ) تومان معامله شد.

 

 

قیمت سکه امامی به 15,099,000 (پانزده میلیون و نود و نه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.66 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۰۹۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۶۶ 11:44
۱۴,۹۹۹,۰۰۰ -۵۵,۰۰۰.۰۰ -۰.۳۷ روز قبل
۱۵,۰۵۴,۰۰۰ -۱۲۸,۰۰۰.۰۰ -۰.۸۶ ۲ روز پیش

 

نیم سکه، امروز به ۸,۳۰۰,۰۰۰ (هشت میلیون و سیصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۳۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۰.۷۲ 11:44
۸,۲۴۰,۰۰۰ -۱۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۱۳ روز قبل
۸,۲۵۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۳۷ ۲ روز پیش

 

 

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۱۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۲۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

 

 

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۱۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و یکصد هزار) تومان قیمت خورد.