|
کدخبر: 850471

20 تیر 1401؛

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار + جدول

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۴۱ (یک هزار و هفتصد و چهل و یک) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۴۱ (یک هزار و هفتصد و چهل و یک) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۴۱ -۲.۰۰ -۰.۱۲ 09:00
۱,۷۴۳ -۰.۳۰ -۰.۰۲ ۲ روز پیش
۱,۷۴۳ ۱.۵۰ ۰.۰۸ ۳ روز پیش

 

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۰۷ درصدی، از ۱,۳۸۴,۵۰۰ (یک میلیون و سیصد و هشتاد و چهار هزار و پانصد ) تومان به ۱,۳۸۳,۶۰۰ (یک میلیون و سیصد و هشتاد و سه هزار و ششصد ) تومان رسید.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۸۳,۶۰۰ -۹۰۰ -۰.۰۷ 11:26
۱,۳۸۴,۵۰۰ ۲,۸۰۰ ۰.۲ ۲ روز پیش
۱,۳۸۱,۷۰۰ -۵,۸۰۰ -۰.۴۲ ۴ روز پیش

 

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۱۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۹۹۳,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و نود و سه هزار) تومان معامله شد.

 

 

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۷,۷۵۴ (بیست و هفت هزار و هفتصد و پنجاه و چهار ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۰۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۷۵۴ ۱۰ ۰.۰۳ 11:25
۲۷,۷۴۴ ۲۷ ۰.۰۹ ۲ روز پیش
۲۷,۷۱۷ ۲۷ ۰.۰۹ ۴ روز پیش

 

 

همچنین یورو در صرافی ملی با افزایش ۰.۱۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۸,۸۰۳ (بیست و هشت هزار و هشتصد و سه ) تومان معامله شد.

 

 

قیمت سکه امامی به 15,024,000 (پانزده میلیون و بیست و چهار هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، کاهش ۰.۰۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۰۲۴,۰۰۰ -۸,۰۰۰ -۰.۰۶ 11:26
۱۵,۰۳۲,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ ۰.۲۳ ۲ روز پیش
۱۴,۹۹۶,۰۰۰ -۴۴,۰۰۰ -۰.۳ ۴ روز پیش

 

 

نیم سکه، امروز به ۸,۲۵۰,۰۰۰ (هشت میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۲۵۰,۰۰۰ -۸,۰۰۰ -۰.۱ 11:27
۸,۲۵۸,۰۰۰ ۸,۰۰۰ ۰.۰۹ ۲ روز پیش
۸,۲۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۶۱ ۴ روز پیش

 

 

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۴۹ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۲۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

 

 

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۰۰۲,۰۰۰ (سه میلیون و دو هزار) تومان قیمت خورد.