|
کدخبر: 849856

قیمت دلار، سکه و طلا در بازار امروز، 11 تیر 1401 + جدول

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۷,۵۹۹ (بیست و هفت هزار و پانصد و نود و نه ) تومان رسید.

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۱۳ (یک هزار و هشتصد و سیزده) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۱۳ ۹.۱۰ ۰.۵ 06:00
۱,۸۰۴ -۸.۳۰ -۰.۴۷ روز قبل
۱,۸۱۲ -۶.۴۰ -۰.۳۶ ۲ روز پیش

 

 

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۴۲۶,۸۰۰ (یک میلیون و چهارصد و بیست و شش هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۹۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۴۲۶,۸۰۰ -۱۳,۱۰۰ -۰.۹۲ 11:28
۱,۴۳۹,۹۰۰ ۵۴,۰۰۰ ۳.۷۵ ۲ روز پیش
۱,۳۸۵,۹۰۰ ۱۸,۳۰۰ ۱.۳۲ ۳ روز پیش

 

 

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۸۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۶,۱۸۵,۰۰۰ (شش میلیون و یکصد و هشتاد و پنج هزار) تومان معامله شد.

 

 

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۷,۵۹۹ (بیست و هفت هزار و پانصد و نود و نه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۰۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۵۹۹ ۹ ۰.۰۳ 11:27
۲۷,۵۹۰ ۲۵ ۰.۰۹ ۲ روز پیش
۲۷,۵۶۵ -۱۰ -۰.۰۴ ۳ روز پیش

 

 

یورو در صرافی ملی امروز با افزایش ۰.۰۶ درصدی، از ۲۸,۶۴۲ (بیست و هشت هزار و ششصد و چهل و دو ) تومان به ۲۸,۶۶۲ (بیست و هشت هزار و ششصد و شصت و دو ) تومان رسید.

 

 

قیمت سکه امامی به 15,549,000 (پانزده میلیون و پانصد و چهل و نه هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، کاهش ۰.۶۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۵۴۹,۰۰۰ -۹۷,۰۰۰ -۰.۶۳ 11:29
۱۵,۶۴۶,۰۰۰ ۱,۱۳۸,۰۰۰ ۷.۲۷ ۲ روز پیش
۱۴,۵۰۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۰.۶۷ ۳ روز پیش

 

نیم سکه، امروز به ۸,۴۵۰,۰۰۰ (هشت میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۴۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ 11:29
۸,۴۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵.۹۱ ۲ روز پیش
۷,۹۵۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۳۸ ۳ روز پیش

 

 

همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۴۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و چهارصد هزار) تومان معامله شد.

 

 

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۱۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و یکصد هزار) تومان قیمت خورد.