|
کدخبر: 849074

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار امروز، 1 تیر 1401 + جدول

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۷,۵۵۶ (بیست و هفت هزار و پانصد و پنجاه و شش ) تومان رسید.

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۲۷ (یک هزار و هشتصد و بیست و هفت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۲۷ -۷.۴۰ -۰.۴۱ 09:00
۱,۸۳۵ -۳.۴۰ -۰.۱۹ روز قبل
۱,۸۳۸ -۱.۹۰ -۰.۱۱ ۲ روز پیش

 

 

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۴۴۷,۱۰۰ (یک میلیون و چهارصد و چهل و هفت هزار و یکصد) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۴۴۷,۱۰۰ ۹,۵۰۰ ۰.۶۵ 11:21
۱,۴۳۷,۶۰۰ ۱۱,۵۰۰ ۰.۷۹ روز قبل
۱,۴۲۶,۱۰۰ -۳,۰۰۰ -۰.۲۲ ۲ روز پیش

 

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۵۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۲۶۶,۰۰۰ (شش میلیون و دویست و شصت و شش هزار) تومان معامله شد.

 

 

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۷,۵۵۶ (بیست و هفت هزار و پانصد و پنجاه و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۵۵۶ ۵۶ ۰.۲ 11:22
۲۷,۵۰۰ -۱۵ -۰.۰۶ روز قبل
۲۷,۵۱۵ ۱۹۵ ۰.۷ ۲ روز پیش

 

 

همچنین یورو در صرافی ملی بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۲۸,۶۵۶ (بیست و هشت هزار و ششصد و پنجاه و شش) تومان معامله شد.

 

 

قیمت سکه امامی به 15,650,000 (پانزده میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.95 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۶۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰.۹۵ 11:23
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۳۳ روز قبل
۱۵,۵۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۳۲ ۲ روز پیش

 

 

نیم سکه، امروز به ۸,۵۰۰,۰۰۰ (هشت میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۵۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۰.۳۵ 11:22
۸,۴۷۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰ -۰.۳۶ روز قبل
۸,۵۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۵۹ ۲ روز پیش

 

 

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۷۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۴۷۰,۰۰۰ (پنج میلیون و چهارصد و هفتاد هزار) تومان معامله شد.

 

 

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۰۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.