|
کدخبر: 845199

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار + جدول

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۴۵ درصدی روبه رو شد.

قیمت طلا امروز در بازار در حالی پایین آمد که دلار رشد قیمت را تجربه کرد.

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۹۷ (یک هزار و هشتصد و نود و هفت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۹۷ -۱۲.۵۰ -۰.۶۶ 06:00
۱,۹۰۹ ۲۴ ۱.۲۴ روز قبل
۱,۸۸۵ -۲.۶۰ -۰.۱۴ ۲ روز پیش

 

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۴۵ درصدی، از ۱,۲۹۷,۷۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و هفت هزار و هفتصد ) تومان به ۱,۲۹۱,۹۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و یک هزار و نهصد ) تومان رسید.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۹۱,۹۰۰ -۵,۸۰۰ -۰.۴۵ 11:23
۱,۲۹۷,۷۰۰ ۱,۸۰۰ ۰.۱۳ ۲ روز پیش
۱,۲۹۵,۹۰۰ ۸,۶۰۰ ۰.۶۶ ۳ روز پیش

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۴۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۵۹۳,۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد و نود و سه هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۸,۰۸۰ (بیست و هشت هزار و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۲۱ درصدی داشته است.

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۴۷ درصدی، از ۲۵,۳۸۲ (بیست و پنج هزار و سیصد و هشتاد و دو ) تومان به ۲۵,۵۰۴ (بیست و پنج هزار و پانصد و چهار ) تومان رسید.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۵۰۴ ۱۲۲ ۰.۴۷ 11:22
۲۵,۳۸۲ ۱۴۹ ۰.۵۸ ۲ روز پیش
۲۵,۲۳۳ ۵۳ ۰.۲۱ ۳ روز پیش

 

یورو در بازار آزاد، امروز به ۲۹,۴۸۱ (بیست و نه هزار و چهارصد و هشتاد و یک ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۱۱ درصدی داشته است.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۹,۴۸۱ ۳۵ ۰.۱۱ 11:20
۲۹,۴۴۶ -۲۸۳ -۰.۹۷ ۲ روز پیش
۲۹,۷۲۹ -۱۴۷ -۰.۵ ۳ روز پیش

 

پوند امروز با کاهش ۰.۱۹ درصدی، از ۳۴,۹۷۴ (سی و چهار هزار و نهصد و هفتاد و چهار ) تومان به ۳۴,۹۰۹ (سی و چهار هزار و نهصد و نه ) تومان رسید.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۴,۹۰۹ -۶۵ -۰.۱۹ 11:20
۳۴,۹۷۴ -۲۹۱ -۰.۸۴ ۲ روز پیش
۳۵,۲۶۵ -۲۴۵ -۰.۷ ۳ روز پیش

 

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۱,۸۲۶ (بیست و یک هزار و هشتصد و بیست و شش ) تومان قیمت خورد.

قیت سکه امامی به 13,215,000 (سیزده میلیون و دویست و پانزده هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، افزایش 0.49 درصدی داشته است.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۲۱۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰ ۰.۴۹ 11:22
۱۳,۱۵۰,۰۰۰ -۵۵,۰۰۰ -۰.۴۲ ۲ روز پیش
۱۳,۲۰۵,۰۰۰ -۳۵,۰۰۰ -۰.۲۷ ۳ روز پیش

 

نیم سکه، امروز به ۷,۲۹۵,۰۰۰ (هفت میلیون و دویست و نود و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۸۴ درصدی داشته است.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۲۹۵,۰۰۰ ۶۲,۰۰۰ ۰.۸۴ 11:23
۷,۲۳۳,۰۰۰ -۱۲,۰۰۰ -۰.۱۷ ۲ روز پیش
۷,۲۴۵,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ ۱.۲۴ ۳ روز پیش

 

همچنین ربع سکه با افزایش ۱.۸۶ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴,۲۸۲,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست و هشتاد و دو هزار) تومان معامله شد.

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۶۰۲,۰۰۰ (دو میلیون و ششصد و دو هزار) تومان قیمت خورد.