|
کدخبر: 844254

افت قیمت ۱۰ تا ۱۵ هزار تومانی گوشت در بازار

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی قیمت کنونی هر کیلو دام زنده ۶۵ هزار تا ۷۰ هزار تومان اعلام کرد.

آقای علی اصغر ملکی گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی با نرخ ۱۶۰ تا ۱۶۵ هزار تومان به مغازه دار و با احتساب ۱۰ درصد حداکثر ۱۸۰ هزار تومان به مصرف کننده عرضه می شود.

او بهبود نسبی کشتار داخل را علت افت قیمت ۱۰ تا ۱۵ هزار تومانی گوشت نسبت به هفته های اخیر در بازار اعلام کرد.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی قیمت کنونی هر کیلو دام زنده ۶۵ هزار تا ۷۰ هزار تومان اعلام کرد.

بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت کنونی هر کیلو شقه گوسفندی ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار تومان، سردست ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزار تومان و مخلوط ۱۸۰ هزار تومان بوده که نسبت به هفته های قبل حدود ۱۵ تا ۳۰ هزار تومان کاهش داشته است.