|

اولین عامل سودآوری فولاد مبارکه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولید است

محمدیاسر طیب‌نیا در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت : اولین عامل سودآوری فولاد مبارکه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولید است. در دنیا 78 درصد ظرفیت تولید در حال استفاده است؛ در کشورمان این رقم 65 درصد و در فولاد مبارکه بالای 100 درصد است. زنجیره متوازن و کامل، از سنگ تا رنگ، در فولاد مبارکه وجود دارد و ارزش‌افزوده کامل نیز در این شرکت شکل ‌گرفته است.

اولین عامل سودآوری فولاد مبارکه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولید است

محمدیاسر طیب‌نیا   در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت : اولین عامل سودآوری فولاد مبارکه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولید است. در دنیا 78 درصد ظرفیت تولید در حال استفاده است؛ در کشورمان این رقم 65 درصد و در فولاد مبارکه بالای 100 درصد است. زنجیره متوازن و کامل، از سنگ تا رنگ، در فولاد مبارکه وجود دارد و ارزش‌افزوده کامل نیز در این شرکت شکل ‌گرفته است.

 مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه  افزود: از دیگر عوامل سود آوری فولاد مبارکه سرمایه انسانی خبره و آموزش دیده، بهره‌وری بالا توام با اقدامات ارزش آفرین توسط این نیروها شامل بومی سازی بیش از 90 درصدی مواد و تجهیزات و قطعات مصرفی و... است که موجب شده هزینه های تولید به شدت تا 30 درصد مقادیر وارداتی کاهش یابد.

طیب نیا تصریح کرد:  سودآوری فولاد مبارکه به هیچ عنوان ناشی از رانت نیست و این یک تفکر انحرافی است که هرکس سود میدهد از رانت بهرهمند است فولاد مبارکه از منابع ملی ارزش افزوده می آفریند

باید قدردان سرمایه گذار و کارآفرین در این کشور بود و تغییر نگرش نسبت به این تفکر نادرست سرمایه گذار رانتخوار است ضرورت دارد..

وی بیان کرد:  امروز هر شخص و مجموعه ای باید تلاش کند تا سوددهی از منابع ملی را تقویت کند از این رو اگر یارانه را در مسیری قرار دادید که ارزش افزوده و رشد اقتصادی ایجاد شد می توان اظهار موفقیت کرد..

در ادامه طیب نیا به هزینه های فولاد مبارکه که در سال گذشته رشد داشته است اشاره کرد و توضیح داد: سال گذشته قیمت گاز 50 درصد افزایش داشته و این یعنی گاز را بالاتر از قیمت جهانی خریداری کرده ایم از سوی دیگر نرخ برق 44 درصد و حمل و نقل 74 درصد رشد  و دستمزد نیز 47 درصد رشد داشته است.

 وی خاطرنشان کرد: عوامل سودآوری فولاد مبارکه در ابتدا استفاده حداکثری از ظرفیت های تولید است و در ادامه وجود زنجیره کامل از سنگ تا رنگ و متوازن در این شرکت است .

 مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان گفت: فولاد مبارکه رتبه اول در بین 100 شرکت برتر در سودآوری است و جایگاه نخست در ایجاد ارزش افزوده دارد.