|
نویسنده: فاطمه شفیعی

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد؛

اخذ ۹۷۱ رای قضایی به نفع بیت‌المال برای مبارزه با زمین خواری در استان اصفهان

​مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از اخذ ۹۷۱ رای قضایی به نفع دولت و بیت المال برای بازپس گیری بیش از ۱۲۳ هزار هکتار از اراضی ملی استان اصفهان خبر داد.

اخذ ۹۷۱ رای قضایی به نفع بیت‌المال برای مبارزه با زمین خواری در استان اصفهان

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (اصفهان)؛ علیرضا قاری‌قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار کرد: با پیگیری‌های حقوقی از سوی این اداره‌کل در راستای رفع تصرف اراضی ملی استان اصفهان و با حمایت جدی دستگاه قضایی در سالجاری ۹۷۱ رای قضایی به نفع دولت و بیت المال اخذ شد.  

وی افزود: این آرا مربوط به پرونده‌های مهم و حساس اختلافی این اداره کل با متصرفان و زمین‌خوارانِ ۱۲۳ هزار و ۱۲۶ هکتار از اراضی ملی در سطح استان اصفهان بوده است.  

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: به موجب دست درازی به ۱۰۲ هکتار از اراضی دولتی استان، ۹۰ مورد طرح دعوی و پرونده حقوقی علیه اشخاص متخلف تشکیل شده است.  

وی خاطرنشان کرد: اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان با حمایت دستگاه قضایی هیچ مماشاتی با زمین خواران نداشته و تصرف اراضی ملی به هر بهانه‌ای که صورت گرفته باشد نتیجه‌ای غیر از تعقیب قضایی و محکومیت کیفری و قلع و قمع و زیان ناشی از آن برای متصرفان به همراه ندارد.