|

نتایج جستجو :

  • شایران به‌عنوان دومین کشور دارنده ذخایر گاز طبیعی جهان، به‌تنهایی بیش از ۱۷ درصد ذخایر شناخته‌شده را به خود اختصاص…

  • ۸۸ درصد سوخت مصرفی نیروگاه‌های برق ایران گاز طبیعی است و تقریبا بقیه نیروگاه‌های برق با آب کار می‌کنند. این آماری است…

  • در دهه اخیر، قطب شمال شاهد شماری از تحولات مانند افزایش فعالیت نظامی روسیه، بازشدن راه‌های تجاری جدید، کشف ذخایر نفت و…