|

نتایج جستجو :

  • موج از سمت جنوب بلند شده و خودش را محکم به دیواره اسکله می‌کوباند و صدایش توی هوا می‌پیچد. دریا خشمگین است و گویا خیال…

  • یکی از مناقشاتی که میان قائلان به رویکرد بازار آزاد از یک‌ سو و دولت‌گرا‌ها از سوی دیگر وجود دارد، مسئله حمایت یا عدم…

  • دانایی چه مشکل‌زاست اگر منفعتی برای دانا نداشته باشد. این جمله در انتهای فیلم زیبای «قلب آنجل» از زبان نیروی شر شنیده…

  • «بخش عظیمی از ترقی بشر به پیشرفت در نقش و ظرفیت حکومت به منظور پاسخ‌گویی به چالش‌های جدید، در عین قدرتمندتر و…

  • محاصره فیزیکی شهرها و قلعه‌ها، به‌عنوان یک حربه جنگی، تاریخی دیرینه دارد. تحریم و محاصره اقتصادی در تاریخ جهان…

  • ‌اکثر افراد جامعه این موضوع برایشان پیش آمده که تابلویی مملو از جزئیات مشغول‌کننده را دیده باشند که فقط با وارسی دقیق…