|

نتایج جستجو :

  • برجام در کماست و تلاش و تقلا برای زنده نگه‌داشتن آن به‌شدت در جریان است. فارغ از نکات فنی و سیاسی مورد اختلاف بین…

  • تغییر، نیازمند همبستگی است و رؤیای مشترک لازمه همبستگی. افراد پراکنده و جدا از هم و فاقد وجدان جمعی به تعبیر دورکیم،…

  • آنچه در اقتصاد ایران از آن به‌عنوان نئولیبرالیسم (بازار آزاد) نام می‌برند، اگر واقعیت داشته باشد چیز غریبی است؛ چراکه…