|

نتایج جستجو :

  • ادبیات و فلسفه حریفانی درگیر رقابت با یکدیگرند، این رقابت از نخستین شعری که سروده شد تاکنون ادامه دارد. گاه این دو…

  • «بکوش تا عظمت در نگاه تو باشد نه در‌ آنچه بدان می‌نگری»، عبارتی مشهور از آندره ژید (۱۸۶۹-۱۹۵۹) که تا مدت‌ها و حتی…

  • ‌جووانی سارتوری، استاد درگذشته علوم‌ سیاسی دانشگاه استنفورد، معتقد بود مردم در غرب قانون اساسی را گرامی می‌دارند، زیرا…

  • ‌آنچه بیش از هر زمان دیگر جای خالی آن احساس می‌شود، مواجهه‌ انتقادی با یکدیگر و ندادن اجازه‌ مخالفت با دیدگاه‌های…

  • ‌‌اخراج استادان دانشگاه‌ها در ایران امر جدیدى نیست و در چند دهه اخیر بارها دیده و شنیده شده است. یکى از موارد جنجالى…

  • ‌دو اصل حاکم بر جامعه از نظر واضع مفهوم جامعه‌شناسی، یعنی اگوست کنت، در کتاب فلسفه اثباتی عبارت‌اند از اصل ایستایی و…

  • پایان‌باوری پدیده تازه‌ای نیست. شیفتگی به اعلام پایان بسیاری از ایده‌ها ازجمله پایان ایدئولوژی، تاریخ، اومانیسم،…

  • قرن‌های متمادی، فلسفه در میان نخبگان و فیلسوفان محصور بود و کارکرد مستقیمی بر جامعه نداشته است. ادبیات هم با…

  • تیتر و زیرتیتر این مقاله سه پیش‌فرض هم‌زمان دارد: الف: بین ژن، مغز و فرهنگ رابطه وجود دارد. ب: این رابطه در گستره‌…

  • انسان امروز با توسل به علم و تجربه، به استانداردهایی دست پیدا کرده و توانسته از تکرار حوادث جلوگیری کند یا حداقل فاصله…