|

نتایج جستجو :

  • فضای مجازی میدان جدال و مبارزه شده است و طبعا هر دو سوی منازعه با ترول‌بازی، روان مردم را هدف گرفته‌اند. ترول‌بازی، به…

  • برخی از اظهارات در روزهای اخیر نه‌تنها باعث تعجب و حیرت آدمی می‌شود؛ بلکه دل انسان را به درد می‌آورد که چگونه برخی‌ از…

  • همین چند روز پیش اتفاق افتاد؛ پانته‌آ اقبال‌زاده نویسنده، ویراستار و مترجم جوان ادبیات کودکان، سفر بی‌بازگشتی برای…

  • همه چیز یک شبه از بین رفت و شوک آن هیچ وقت از ذهن ما بیرون نمی‌رود. حتی اگر یک روزی زندگی‌های مرفهی داشته باشیم، هیچ…

  • «پسرم کلاس دوم بود که مدرسه ها تعطیل شد. قرنطینه و تعطیلی مدارس شرایط روحی و روانی اش را بهم ریخت. کاملا گوشه گیر شده،…