|
کدخبر: 850228

چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱| شماره ۴۳۲۱

در شرق امروز می‌خوانید:

+ امروز پرونده ای در مورد امتیاز دهی به تاهل و فرزندآوری در ارائه تسهیلات و فعالیت های دولتی را بررسی کرده ایم. آیا تصمیم بر این است که جوانان مجرد از شرایط یکسان محروم شوند؟

+ رئیس دستگاه قضا به همکارنش در قوه قضائیه توصیه کرده است که با خانواده متهمان با احترام برخورد شود. این توصیه اکید در بازدید محسنی اژه ای دادسرای شهید مقدس صادر شده است.

+ رشد بدهی های دولت در دولت قبل و فعلی، سوژه گزارشی در بخش اجتماعی است. این بدهی حالا ابعاد خارجی به خود گرفته و چین و روسیه برای برنامه های کشورمان به دولت وام می دهند. البته بخشی از این وام در دولت قبل دریافت شده است اما پرسش اصلی این است که آیا این استقراض ها در امور زیربنایی صرف شده است؟

+ بخش ورزشی در گزارشی به ابعاد صادر نشدن ویزای ورزشکاران از سوی کشورهای مختلف به ویژه امریکا پرداخته است.