|

حذف ایران از جام جهانی در دستور جلسه فیفا نیست

با مشاهده دستور جلسه فردای شورای حاکم فیفا مشخص می‌شود که خبر حذف تیم ملی فوتبال ایران از گروه B جام جهانی قطر جعلی و به هیچ عنوان صحت ندارد.

حذف ایران از جام جهانی در دستور جلسه فیفا نیست

به گزارش شبکه شرق، رسانه‌های خارجی از روز گذشته شایعات زیادی را مبنی بر احتمال حذف تیم ملی فوتبال ایران از گروه B جام جهانی قطر منتشر کرده‌اند.

سایت ایتالیایی کالچو مرکاتو امروز اعلام کرد که در جلسه فردای فیفا قرار است درباره کنار گذاشتن تیم ملی فوتبال از از جام جهانی 2022 تصمیم گیری شود.

با مشاهده دستور جلسه فردای شورای حاکم فیفا مشخص می‌شود که اینگونه اخبار جعلی به هیچ عنوان صحت نداشته و هیچ موردی درباره بحث درباره تیم ملی ایران در این جلسه گنجانده نشده است. 

 

 

منبع: ایلنا