|

قرارداد کارخانه‌ نوآوری آزادی تمدید شد

هم‌آوا از تمدید قرارداد کارخانه نوآوری آزادی و امکان ادامه فعالیت واحدهای مستقر در این کارخانه خبر داد.

قرارداد کارخانه‌ نوآوری آزادی تمدید شد

هم‌آوا از تمدید قرارداد کارخانه نوآوری آزادی و امکان ادامه فعالیت واحدهای مستقر در این کارخانه خبر داد. به‌دنبال پایان قرارداد اجاره ملک کارخانه نوآوری آزادی، مالک این کارخانه خواهان تخلیه واحدهای مستقر شده بود. حالا هم آوا در بیانیه‌ای خبر داده است اجاره این ملک تمدید شده و فعالان کارخانه نوآوری آزادی می‌‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

در بیانیه هم‌آوا آمده است که کارخانه نوآوری آزادی خانه و کارگاه خلاقیت و نوآوری جوانان کارآفرین استارتاپی ایران است. خانه‌ای که در طول شش سال گذشته، ساخت و ماندگاری آن مهمترین دغدغه شرکت هم آوا، معاونت علمی، پارک فناوری پردیس، مراکز نوآوری مستقر در کارخانه نوآوری آزادی، شرکت آما و همه فعالان زیست بوم استارتاپی و دانش بنیان کشور بوده است.

در این بیانیه آمده است : «پس از مذاکرات متعدد با مالک محترم «شرکت صنعتی آما»که با حمایت و راهنمایی‌های معاونت محترم علمی و مدیریت پارک فناوری پردیس صورت گرفت، قرارداد اجاره کارخانه نوآوری آزادی تمدید شد.امیدواریم با کمک همه دلسوزان اکوسیستم نوآوری ایران، متولیان این حوزه، فعالان مستقر در کارخانه نوآوری آزادی و مالک محترم شرکت صنعتی آما شرایطی را فراهم آوریم تا جوانان کارآفرین کشورمان در آرامش و امنیت خاطر به راه اندازی و توسعه کسب وکارشان بپردازند.»

 آبان ماه، به دنبال افزایش اختلافات بین کارخانه نوآوری و مالک کارخانه، مالک کارخانه هشدار داده بود در صورت عدم تخلیه، از نیروی قهری استفاده خواهد کرد. او در این زمینه حتی ضرب‌العجل یک ماهه تا آذر امسال نیز تعیین کرده بود. در نهایت پس از انجام مذاکرات مختلف، فرزین فردیس، رئیس هیئت مدیره هم‌آوا اعلام کرد که طبق توافقی که میان هم‌آوا و شرکت آما، مالک ملک کارخانه نوآوری، صورت گرفته است، این کارخانه تا اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ تخلیه نخواهد شد و به فعالیت عادی خود ادامه می‌دهد.

 

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها