|

ربیعی: خبر دارم که شرکت‌های بزرگ دولتی تبدیل به سهامی احزاب به ظاهر انقلابی شده‌اند

وزیر اسبق کار در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: پورمحمدی درست می‌گوید . یکی از مشکلات وزرا مقابله با فشارهای گروه‌های فشار با اهرم‌هایی مثل سوال، استیضاح و... بود. سهم‌خواهی جناح‌های سیاسی عمدتا عامل فساد و ناکارآمدی است.

ربیعی: خبر دارم که شرکت‌های بزرگ دولتی تبدیل به سهامی احزاب به ظاهر انقلابی شده‌اند

به گزارش شبکه شرق، علی ربیعی از شرکت‌های دولتی در اختیار ستادهای انتخاباتی اصولگرایان پرده برداری کرد.

وزیر اسبق کار در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: پورمحمدی درست می‌گوید . یکی از مشکلات وزرا مقابله با فشارهای گروه‌های فشار با اهرم‌هایی مثل سوال، استیضاح و... بود. سهم‌خواهی جناح‌های سیاسی عمدتا عامل فساد و ناکارآمدی است.

 متاسفانه امروز اخباری دارم که شرکتهای بزرگ دولتی و خصولتی تبدیل به شرکتهای سهامی احزاب سیاسی به ظاهر انقلابی شده‌اند. حتی در این انتخابات وضعیتی پدید آمده که کارها تعطیل و برای حفظ پست های فتح شده، هریک به ستادهای چهارگانه یا همزمان در چند ستاد سرک می‌کشند.

به عنوان مثال، رییس مهم‌ترین سازمان اجتماعی در حمایت و تعامل نزدیک با ستاد یک کاندیدای اصلی و بخشی ازهیات مدیره در ستاد رقیب او دردرون جبهه انقلاب! در تلاش هستند.»

 

منبع: انتخاب
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها