|

همتی درباره مناظره انتخاباتی: بازیگران اصلی به ‌پوششی⁩‌ها توجه نکنند

عبدالناصر همتی نوشت: انتظار می‌رود که کاندیدا‌ها در ‌مناظره ⁩اقتصادی امروز بطور شفاف برنامه عملی خود برای کنترل تورم، رفع کسری بودجه و ناترازی خطرناک بانکی، حل معضل مسکن و نحوه مقابله با مفاسد اقتصادی را بیان کنند؛ البته، نه مانند وعده‌های مناظرات ۱۴۰۰ که هیچکدام تحقق نیافت!

همتی درباره مناظره انتخاباتی: بازیگران اصلی به ‌پوششی⁩‌ها توجه نکنند

به گزارش شبکه شرق، عبدالناصر همتی درباره مناظره انتخاباتی امشب به بازیگران اصلی توصیه کرد که به ⁧پوششی⁩‌ها توجه نکنند.

 
وی نوشت: انتظار می‌رود که کاندیدا‌ها در ⁧مناظره ⁩ اقتصادی امروز بطور شفاف برنامه عملی خود برای کنترل تورم، رفع کسری بودجه و ناترازی خطرناک بانکی، حل معضل مسکن و نحوه مقابله با مفاسد اقتصادی را بیان کنند؛ البته، نه مانند وعده‌های مناظرات ۱۴۰۰ که هیچکدام تحقق نیافت!
 
‌به بازیگران اصلی هم توصیه می‌کنم به ⁧پوششی⁩‌ها توجه نکنند.
منبع: انتخاب
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها