|

واعظی: پزشکیان به مردم بگوید که از گذشته دنبال «تغییر» بوده است/ ویدیو

رییس دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه، گفت: ما کشور ثروتمندی هستیم و باید به واسطه «تغییر» به «رفاه» و «توسعه» برسیم.

واعظی: پزشکیان به مردم بگوید که از گذشته دنبال «تغییر» بوده است/ ویدیو

به گزارش شبکه شرق، محمود واعظی، رییس دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه، گفت: در میان کاندیداهای انتخابات پیش رو، آقای «دکتر پزشکیان» از منظر «مردمی بودن» و «ساده زیستی» بیشترین شباهت را به شهید رئیسی دارند.

آقای دکتر پزشکیان باید با صراحت به مردم بگویند که من از گذشته به دنبال «تغییر» بودم و امروز این فرصت پیش آمده که تغییر در زندگی مردم  رخ دهد.

ما کشور ثروتمندی هستیم و باید به واسطه «تغییر» به «رفاه» و «توسعه »برسیم.

جوانان ما بزرگترین سرمایه های ما هستند و نباید اجازه دهیم اینها مهاجرت کنند. نه با زور و اجبار بلکه با فراهم کردن شرایط و فضای مطلوب کسب وکار. به شکلی که مغزهای ما هم مهاجرت معکوس کرده و به کشور بازگردند.

 

منبع: جماران
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها